Framsidan på handboken Bruka, bevara och energieffektivisera från Spara & Bevara.Framsidan på handboken Bruka, bevara och energieffektivisera från Spara & Bevara.

Bruka, bevara och energieffektivisera

Antal kommentarer: 0

Nu finns en handbok i att spara energi i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Det finns många äldre fastigheter i Sverige med kulturhistoriskt värde. Byggnaden behöver inte vara lagskyddad för att vara värd att bevara. Det den representerar kanske berättar något om den historiska utvecklingen och dess funktion.

Många tycker det är svårt att renovera den här typen av fastigheter och kanske väljer att låta bli. Handboken beskriver en metod som visar hur man kan spara energi i den här typen av byggnader. Genom att använda och utveckla byggnaderna kan vi undvika förfall. Genom att vårda och underhålla byggnaderna förebygger vi påverkan av ett förändrat klimat.

I Sverige finns ett unikt, nationellt forskningsprogram för energieffektivisering för kulturhistoriskt värdefulla byggnader, Spara och Bevara, som initierats av Energimyndigheten. Boken har skrivits av några av programmets forskare (Tor Broström och Petra Eriksson på Uppsala Universitet, Campus Gotland samt Heidi Norrström, Chalmers) och bygger på deras resultat och projektsamarbeten.

Utöver metoden redovisar handboken några goda exempel. Här kan du fördjupa dig t.ex. i energieffektivisering i världsarvsstaden Visby, antikvariskt sakkunnigs roll i renoveringsprojekt och projekteringsanvisningar för energieffektiviserande renoveringar.

Läs mer under nyheter på Spara och Bevaras hemsida: http://www.sparaochbevara.se/?page=325.

Organisationen Offentliga fastigheter ger ut skriften som kommer att finnas tillgänglig på www.energibiblioteket.se.

Dela sidan på

Lämna en kommentar