Nyheter
En översvämmad lekplats intill Visby Ringmur
En översvämmad lekplats intill Visby Ringmur Foto: ( CC BY)

Handlingsplan för Klimatanpassning och energieffektivisering

”Den globala uppvärmningen och klimatförändringarna, i synnerhet stigande havsnivåer och ökad förekomst av extremt väder, utgör ett hot mot kulturarvet.”

Citat ur Europeiska kommissionens En integrerad kulturarvsstrategi för Europa, 2014.

Klimatanpassning för kulturarv kommer att innebära åtgärder för att undvika eller mildra skador till följd av ett förändrat klimat. Förebyggande arbete som riskanalyser och underhåll, men också samverkan mellan olika samhälls- och beredskapsområden, är viktigt för att undvika och mildra skador för kulturarv.

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning och energieffektivisering för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 2015–2017. Den innehåller aktiviteter som handlar om samverkan och dialog, regler och finansiering samt forskning och utveckling. En framgångsfaktor är det stora antalet aktörer som vi hoppas följer med på genomförandet. Ladda ner informationsbladet Klimatanpassning och energieffektivisering – handlingsplan för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 2015-2017 här.

Läs mer om arbetet med Klimatanpassning och energieffektivisering här.

Forum för klimat och kulturarv i Uppsala i oktober 2015 (läs mer här).

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: