Koppardalen - Avesta. En av fallstudierna i rapporten.Koppardalen - Avesta. En av fallstudierna i rapporten.Foto: Bengt A lundberg (CC BY)

Medel för kulturmiljövård stärker arbetsmarknaden

Antal kommentarer: 0

Medel avsedda för kulturmiljövård stärker arbetsmarknaden och bidrar till hållbar tillväxt på flera sätt. Störst effekt får medlen då de används för tillgängliggörande av besöksmål. Det är en av slutsatserna i Riksantikvarieämbetets rapport om hur KMV-medlen bidrar till en stärkt arbetsmarknad och hållbar tillväxt.

Den 31 maj avrapporterade Riksantikvarieämbetet regeringsuppdraget om hur medel som avsätts för att vårda eller tillgängliggöra kulturmiljön kan stärka arbetsmarknaden och bidra till hållbar tillväxt. Resultaten visar att KMV-medlen bidrar till stärkt arbetsmarknad och hållbar tillväxt på flera olika sätt. Betydelsen är dock som störst i de fall då de bidrar till att stärka besöksnäringar genom tillgängliggörande åtgärder.

KMV-medlens förtjänst ligger också i att de ger legitimitet åt projekten vilket kan attrahera ytterligare finansiering. KMV-medlen skapar trovärdighet för ett projekt på lokal nivå som kan få kommunala politiker att vilja bidra ekonomiskt. Detta kan i sin tur generera ytterligare finansiering genom privata investerare eller EU-medel.

Den 22 juni publicerade Riksantikvarieämbetet en debattartikel i Dagens Samhälle som poängterar att  vårdade och tillgängliggjorda kulturmiljöer med överraskande berättelser har en stor potential som attraktiva besöksmål. Att lyfta fram kulturarv och kulturmiljöer i marknadsföringen av Sverige skulle gynna såväl besöksnäring som sysselsättning och tillväxt.

Rapport: Positiva effekter av medel till kulturmiljövård

 

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar