Kalhygge, TranåsKalhygge, TranåsFoto: Rikard Sohlenius, Riksantikvarieämbetet (Alla rättigheter förbehålles)

Skogsbruket orsakar stora skador på fornlämningar

Antal kommentarer: 8

Jämfört med 2013 har skogsbrukets hänsyn till forn- och kulturlämningar förbättrats något. Men fortfarande påverkas eller skadas 41 procent av de inventerade forn- och kulturlämningarna i samband med skogsbruk. Det visar Riksantikvarieämbetets och Skogsstyrelsens årliga uppföljning.

Uppföljningen, som genomförs för tredje året i rad, är gjord på områden tre år efter att avverkning skett. Totalt har 367 avverkningar med drygt 950 forn- och kulturlämningar följts upp under 2014. Jämfört med 2013 har en viss förbättring skett, för 41 procent av de inventerade forn- och kulturlämningarna brister hänsynen jämfört med 48 procent 2013. Omkring en femtedel av de inventerade lämningarna är skadade eller grovt skadade, 2013 var motsvarande andel en fjärdedel.

Precis som tidigare år är de vanligaste orsakerna till skador på forn- och kulturlämningar körskador, avverkningsrester, plantering och markberedning. Markberedning är det som påverkar mest negativt – 73 procent av de inventerade forn- och kulturlämningar som utsatts för markberedning var skadade eller grovt skadade.

Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen har tagit fram förslag på åtgärder för att minska skadorna och arbetar nu i dialog med skogsbruket om hur dessa kan genomföras.

Rapporten finns att ladda ner på Skogsstyrelsens webbplats.

Dela sidan på

Kommentarer (8)

 1. Min kommentar….. ja, det är hemskt att se, sista jag såg det ,var skotarspår rakt över slaggvarpen i Bagghyttan ,Dalarna, utanför Horndal. Men man ser det överallt.

 2. När ska Riksantikvarieämbetet genomföra en motsvarande utredning av de skador som bredbandsbyggandet gjort på fornlämningar? Den ensidiga fokuseringen på skogsbruket är inte rimlig, speciellt då det är just skogsbrukets företrädare som lättast och oftast ser alla dessa söndergrävda fornlämningar.

 3. Svar direkt från Anneli Sundkvist, utredare på Kulturmiljöavdelningen:

  Att Riksantikvarieämbetet just nu har fokus på skador på fornlämningar i skog beror på att vi har fått ett särskilt uppdrag från regeringen i frågan. Skadorna på lämningar vid skogsbruk är så pass allvarliga att särskilda insatser måste göras för att få ner dem. Vi är dock väl medvetna om att kulturmiljöer kan skadas även i andra sammanhang. Tack för tipset angående kabeldragningar. Vi tar med oss det inför planeringen av nästa års verksamhet.
  mvh
  Anneli Sundkvist, utredare på Kulturmiljöavdelningen

 4. Hi, I am renting an old ”torp” in the area of Vaggeryd and I enjoy going out and finding these ”fornlamning” places of interest. You have a rich rich history within your rural farms and villages and it is slowly being buried and yes… destroyed…slowly by your advanced forestry industry and the machinery used to traverse these rich forests. This is the age of GPS. The technology is becoming more and more advanced and portable so why cannot these forestry personnel make use of a special GPS map with fornlamning places marked with pins to avoid destruction of these interesting historical markers and mounds, etc? Also, I am aware many of these places are yet to be marked on your fornlamning maps, however i notice that some markers which are mentioned on old maps found in the Historiska Kartor database ARE being destroyed and it seem to be a pure lack of information on the whereabouts and coordinates of these places that causes the unintentional destruction of those objects. I am not sure how today’s private and professional forestry machines navigate terrain, but perhaps it is time for them to use map overlays combined with GPS technology to avoid these kinds of catastrophies?? Just an idea based on my strong concern for preservation of your history. — Best Regards, Jason

 5. Dear Jason,

  Thank you for your letter of 7 February.

  I am delighted to read that you are taking such an interest in the ancient monuments on your property, as well as in the surrounding historic landscape.

  Concerning the damage of ancient monuments caused by the forestry industry, most companies do have GPS units in their machines today. However, regrettably and for a variety of reasons, ancient monuments may still be damaged in the forestry context . If you discover damaged monuments or have other questions concerning ancient monuments in your area, please contact the County Board in Jönköping.

  Länsstyrelsen i Jönköpings län
  551 86 Jönköping
  +46-10-223 60 00
  jonkoping@lansstyrelsen.se

  With kind regards

  Anneli Sundkvist, antikvarie, Kulturmiljöavdelningen

  1. Thank you for the information, Anneli!

 6. Hej!
  Planerar en gallring på min skogsfastighet Sollbo 1:1 i Dalarna. Jag undrar om det finns några noteringar om fornminnen att beakta.
  Vänligen
  Rolf Henriksson

  1. Hej Rolf!

   För att veta vad som gäller för en viss fastighet bör du kontakta Länsstyrelsen i länet, i ditt fall Dalarna: http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/arkeologi-och-fornlamningar/Pages/default.aspx

   I vårt register Fornsök kan du få viss information. Här är en lång länk som visar Sollbo i Dalarna: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?description=sollbo&use_extent=false&use_poly=false&rdo=eq&tab=2&page=1&extent=564986.81371289,6677139.4319602,566856.81371289,6678839.4319602&layers=Sverige;Fastighetsgr%C3%A4nser;Fornl%C3%A4mningar%20geometri;Fornl%C3%A4mningar%20symboler;Polygonlager%20f%C3%B6r%20utritning;Fornl%C3%A4mningar%20markering;OpenLayers_Control_SelectFeature_182_container;&overview=0

   Riksantikvarieämbetet har en del publikationer på ämnet som du kan söka dig till i Samla. Här är till exempel en publikation om Skötsel av kulturvärden i odlingslandskap: http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/351

   Lycka till! Hälsningar Åsa Sundin

Lämna en kommentar