Caroli kyrka interiörCaroli kyrka interiörFoto: okänd (Alla rättigheter förbehålles)

Riksantikvarieämbetet överklagar förvaltningsrättens dom om Caroli kyrka

Antal kommentarer: 0

Riksantikvarieämbetet överklagar idag förvaltningsrättens dom gällande Caroli kyrka i Malmö. Caroli kyrkas ägare vill ta ut den fasta inredningen med kyrkbänkar, predikstol, samt hela arrangemanget kring altaret ur Caroli kyrka, något som myndigheten menar skulle skada byggnadens kulturhistoriska värde.

Länsstyrelsen har gett tillstånd till Caroli kyrkas ägare att ta ut de fasta inventarierna ur kyrkan med hänvisning till att man gjort en avvägning mellan ägarens önskemål att anpassa byggnaden till en ny användning och bevarandet av de kulturhistoriska värdena. Riksantikvarieämbetet överklagande beslutet med hänvisning dels till att kyrkobyggnadens kulturhistoriska värden minskar betydligt om inventarierna tas bort, dels till att byggnaden mycket väl kan användas även om den fasta inredningen blir kvar. Förvaltningsrätten i Malmö avslog överklagan den 12 juni i år.

Nu driver Riksantikvarieämbetet den principiellt viktiga frågan till nästa instans och överklagar till kammarrätten i Göteborg. Skälet till att myndigheten har valt att överklaga är att det finns viktiga rättsliga frågeställningar som behöver besvaras, både när det gäller vilka förfogandeinskränkningar som en privat ägare till en kyrkobyggnad ska behöva tåla och på vilket sätt en intresseavvägning mellan en församlings önskemål och kulturmiljövårdens intressen ska genomföras.

Läs överklagandet

Kontakt: Maria Barkin, Juridik: 08 – 51 91 80 08

Dela sidan på

Lämna en kommentar