brev-kulturföremål (Ingen upphovsrätt)

Uppmaning till särskild aktsamhet i handeln med kulturföremål

Antal kommentarer: 1

Riksantikvarien uppmanar auktionshus, auktionshandlare och alla som handlar med kulturföremål att vara uppmärksam på föremål som kan ha förts in olagligt från andra länder. Fredagen den 26 juni skickades ett brev auktionshus, antikhandlare och antikvariat.

Jag vill med detta brev särskilt uppmärksamma dig på handeln med kulturföremål som har förts in i landet olagligt från andra länder.

l närtid har fruktansvärda brott mot befolkning och kulturegendom skett, i första hand i Syrien och Irak. Historiska minnesmärken, däribland flera världsarv, har förstörts inför TV-kamerorna. Mindre kulturföremål, som lätt kan transporteras, har i stor omfattning förts ut för att omsättas internationellt. Det är väl känt att denna handel ger intäkter som bidrar till att finansiera terrorism.

FN:s säkerhetsråd har uppmanat världens länder och institutioner att mobilisera för gemensamma insatser och att tillsammans sluta upp kring åtgärder för att slå tillbaka mot dessa handlingar. 1970 års konvention om olaglig handel med kulturföremål, till vilken Sverige anslutit sig, anger att alla länder ska bidra till skydd av kulturarvet och hindrande av olovlig import av kulturföremål.

l april 2015 antog de nordiska kulturministrarna en gemensam deklaration som bland annat innehåller en stark vädjan till alla i Norden – expertmiljöer, samlare och näringsidkare – som konsthandlare, antikvariat och museer- att vara särskilt aktsamma rörande handel av föremål från Syrien och Irak.

Riksantikvarieämbetet uppmanar därför till särskild försiktighet vid handel med kulturföremål som kan ha sitt ursprung i Syrien eller Irak. Vid misstanke om att ett föremål kan ha förts in olagligt bör polisen kontaktas.

l Sverige samverkar sedan en tid tillbaka flera rättsvårdande myndigheter och kulturmyndigheter för att aktivt motverka den illegala handeln med kulturföremål från i första hand Syrien och Irak. Jag vädjar till dig som företrädare för den etablerade handeln att stödja oss i det arbetet.

Med vänliga hälsningar,

Lars Amréus, riksantikvarie

Dela sidan på

Kommentarer (1)

  1. […] Handeln med stulna kulturföremål omsätter stora summor världen över. Den rika kulturskatten i krigets Syrien och Irak har till stora delar förskingrats för att finansiera fortsatt krigföring i området. Unesco har upprättat röda listor på föremål som inte får köpas. Riksantikvarie Lars Amréus har skickat ut ett brev till svenska auktionshus för att uppmärksamma dem på att föremål kan ha förts ut ur andra länder olagligt för att säljas i Sverige. Läs mer här>>> […]

Lämna en kommentar