Nyheter
Eksjö Norra Storgatan, en del av riksintresset Eksjö trästad.
Eksjö Norra Storgatan, en del av riksintresset Eksjö trästad. Foto: ( CC BY)

Eksjö trästad brandhärjad

Med anledning av den tragiska branden i Gamla stan i Eksjö söndagen den 16 augusti:

För direkta frågor som rör det brandhärjade området hänvisar Riksantikvarieämbetet till Eksjö kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län, samt Jönköpings läns museum.

Riksantikvarieämbetet arbetar löpande med övergripande frågor om brandskydd i kulturhistoriska byggnader. Det sker genom att myndigheten anordnar seminarier och konferenser för kunskapsdelning och tar fram råd kring brandskydd.

Riksantikvarieämbetet samarbetar kring brandskyddsfrågor i ett nätverk med en rad andra myndigheter och organisationer, däribland Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Svenska Kyrkan, kammarkollegiet, Brandskyddsföreningen, RVR-tjänsten och ett antal muséer.

Eksjö trästad – ett riksintresse

Eksjö trästad utgör ett riksintresse för kulturmiljövården, med ett stort antal byggnadsminnesmärkta fastigheter. Det innebär bland annat att all planläggning ska ta särskild hänsyn till att området är av nationellt intresse.

I motiveringen (F50) till att gamla stan i Eksjö utsetts till riksintresse för kulturmiljövården finns bland annat en beskrivning av småstadsmiljön som ”en av landets mest välbevarade trästäder”.

Kontakt, brandskydd i kulturhistoriska byggnader: Erika Hedhammar, Kulturvårdsavdelningen, 08 – 5191 8373

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: