BrandredskapBrandredskapFoto: Erika Hedhammar (CC BY)

Extremt stor brandrisk i landet– råd till förvaltare av kulturarv

Antal kommentarer: 2

Efter långvarigt torrt väder i stora delar av landet visar brandriskprognosen på extremt stor risk, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Det är lämpligt att se över brandrisker i utomhusmiljön runt kulturhistoriska byggnader, kulturreservat och där man förvarar kulturhistoriska samlingar. Många kulturhistoriska byggnader är konstruerade i trä och därför extra känsliga för brand.

Var uppmärksam på brandrisker utanför byggnaden. Bränder kan uppstå från till exempel:

 • cigarettfimpar
 • grillar, engångsgrillar, marschaller
 • heta arbeten intill byggnaden
 • maskiner som kan orsaka brand genom t.ex. gnistbildning
 • åska

Bränder kan spridas eller förvärras av soptunnor, skräp och vegetation intill fasader.

För att förebygga en brand är det lämpligt att se över:

 • skyltning om rökförbud, grillförbud etc.
 • placering och tömning av askkoppar och soptunnor
 • rutiner för heta arbeten
 • åskskyddet i byggnaden
 • kontrollera att brandlarm och eventuellt sprinklersystem fungerar
 • tömning och placeringen av sopkärl och containrar
 • sly, högt gräs, träd och grenar som kan bidra till på brandspridning

Mer information och checklistor om förebyggande åtgärder finns i Handbok för katastrofberedskap och restvärdesräddning RVR för konst- och kulturhistoriska samlingar, byggnader och miljöer.

Mer information om brandrisk i området kan du få genom till exempel appen BRANDRISK Ute, SMHI eller räddningstjänsten i din kommun. Mer information om bränder finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats eller webbplatsen Din säkerhet.

Kontakt, brandskydd i kulturhistoriska byggnader: Erika Hedhammar, Kulturvårdsavdelningen, 08 – 5191 8373

Dela sidan på

Kommentarer (2)

 1. Hej!
  Jag jobbar med brandskydd på ÅF och har fått en fråga ang utrymning från läktare i kyrkor.
  Jag skulle gärna vilja höra med dig om hur man löst problemet med att det oftast bara finns en utrymningsväg från läktare.

 2. Hej Lars!
  När man gör ändringar i kyrkor ska man kontakta länsstyrelsens kulturmiljöfunktion. Tillsammans med dem får man avgöra vad som är en bra lösning i respektive kyrka.
  / Erika

Lämna en kommentar