Nyheter

Riksantikvarieämbetet överklagar att Vänershofshallen inte skyddas

Riksantikvarieämbetet överklagar länsstyrelsens beslut att inte byggnadsminnesförklara Vänershofshallen i Mariestad. Skälet är att byggnaden har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Den 5 juni avslog länsstyrelsen i Västra Götaland en ansökan om att byggnadsminnesförklara Vänershofshallen i Mariestad. Vänershofshallen ägs av Mariestads kommun, som vill riva hallen.

Riksantikvarieämbetet menar att Vänershofshallen har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och bör byggnadsminnesförklaras mot ägarens vilja. Byggnaden är viktig ur såväl arkitektonisk som folkrörelsehistorisk och idrottshistorisk synpunkt.

Vänershofshallen färdigställdes 1939 och har behållit sin ursprungliga karaktär när det gäller såväl hallen och läktaren som biljettkontoret. Byggnaden är typisk för de idrottshallar som byggdes på 30-talet i en tid när den borgerligt dominerade idrotten fick kliva åt sidan för en bredare folkrörelseidrott.

Få idrottshallar av den här typen är byggnadsminnesförklarade i landet. Idrottens miljöer utgör ett i många avseenden ett förbisett kulturarv.

Läs överklagandet

Kontakt: Maria Barkin, Administrativa avdelningen/Juridik, 08-5191 8008

Ett kulturhistoriskt mord att Vänershofshallen nu, 2016-11-08, återigen fått utfärdat rivningslov. Hallen borde givetvis ha byggnadsminnesförklarats i strid mot ägarens, kommunens, vilja. En enig sakkunskap står bakom, inte minst Riksantikvarieämbetet.

Jag hoppas verkligen att Vänershofshallen bevaras! Den är så vacker med sitt välvda tak. När man ser den nya hallen vid Vadsboskolan är det uppenbart vilken skillnad det är. En tråkig, grå, gigantisk ”skolåda” mot en byggnad som man kan vila ögonen på eftersom den ”talar” till dig.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: