Nyheter
Visby ringmur får en kram när den fyller 20 år som världsarv. Foto: ( CC BY)

Visby Hansestad firades med en ringmurskram

Många hundra människor slöt upp den 6 augusti för att fira att Visby Hansestad varit utnämnt till världsarv i 20 år. Den ambitiösa planen var att omsluta hela ringmuren och ge den en kram. Antalet deltagare räckte dock inte riktigt för det, men två mänskliga ormar ringlade sig kring muren för att mötas vid Östergravar.

Manifestationen utgick från Kruttornet då två mänskliga ormar begav sig åt varsitt håll för att mötas vid Östergravar. Muren som är drygt 3,4 kilometer lång, kunde inte omslutas av den skara som samlats, men det blev till en hyllningspromenad i solgasset.

Bakom manifestationen stod Medeltidsveckan tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Region Gotland och Gotlands Museum.

Visby Hansestad firas med en ringmurskram.Visby Hansestad firas med en ringmurskram.Foto: Emil Schön (CC BY)

Vad är ett världsarv?
Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten. Det är en plats, ort, miljö eller ett objekt som på ett alldeles unikt sätt vittnar om jordens och människans historia. Sverige har femton världsarv på FN-organet Unescos världsarvslista.

Hansestaden Visby
Visby Hansestad är en säregen kombination av idyllisk hundraårig småstad och medeltida storstad. Det är en typisk hansestad med ringmur, ett välbevarat gatunät och bebyggelse från medeltiden och framåt. Ringmuren uppfördes på 1200-talet.

Kontakt:
Knut Weibull, överantikvarie, 08-5191 8004
Emil Schön, pressansvarig, 08-5191 8007

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: