Elene NegussieElene Negussie medverkar på årets HöstmöteFoto: Erika Sköldefors (CC BY)

En världsarvssamordnares förväntningar

Antal kommentarer: 0

Snart är det dags för Höstmötet med temat ”Kampen om kulturarvet”. En som kommer medverka under programpunkten ”Informationstavla eller måltavla – hur skyltas kulturarv?” den 11 november, är Elene Negussie, världsarvssamordnare hos Region Gotland sedan 2014. Vi ställde några frågor till henne.

Hej Elene!

Vad har du för förväntningar på Höstmötet?

Det ska bli jättespännande att få vara med. I och med att jag har bott utomlands i många år så har jag inte haft tillfälle att vara med tidigare. Jag ser fram emot ett utbyte och samtal kring hur man lyfter fram kulturarvets roll i samhällsutveckligen och hur det lyfts fram i den internationella debatten.

Vad gör en världsarvssamordnare?

Det är en väldigt bred roll, men man kan säga att det faller på världsarvssamordnaren att följa med nationellt och internationellt när det gäller frågorna som rör världsarv. Att säkerställa så att vi följer världsarvskonventionen där det handlar om att identifiera, bevara och använda världsarv. Min roll fungerar lite som en knytpunkt mellan olika nivåer, från lokalt perspektiv upp till internationellt. Det handlar om att vara en kontaktpunkt för hur vi upprätthåller världsarvskonventionen och hur vi tänker strategiskt framåt när det gäller hur vi kan bevara, använda och utveckla världsarv.

Vilken roll spelar kulturarvet i samhället idag, enligt dig? Eller borde spela?

Jag tror att kulturarvet spelar en stor roll i samhället, men att det behöver lyftas fram. Vi inom kulturarvssektorn behöver bli skickligare på att förmedla dess roll i en bredare samhällskontext, vi behöver visa upp det. Ofta tas nog kulturarvet för givet, trots att det är en viktig faktor i samhällsutvecklingen. Jag är en stark förespråkare för att man ska se kultur som en egen del av ett hållbarhetsbegrepp. När det gäller naturmiljön har vi börjat förstå att det är en ändlig resurs som kan ta slut. Den har vi blivit bättre på att värna om. Men det är samma sak med kulturmiljön, vi måste börja se på den på samma sätt, som någonting som har en tidsbegränsning om vi inte tar tillvara på den. Det handlar i slutändan om att bevara och hålla levande, att lyfta fram och visa upp de resurser som finns inbyggda i ett kulturarv.

Läs mer om programmet på www.raa.se/hostmote

Dela sidan på

Lämna en kommentar