Frostsprängt tegelFrostsprängt tegelFoto: Helen Simonsson (CC BY)

Hur jobbar Riksantikvarieämbetet med klimatanpassning?

Antal kommentarer: 0

Under hösten 2015 har flera aktiviteter genomförts utifrån Riksantikvarieämbetets handlingsplan för klimatanpassning och energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Kulturarvet påverkas av ett förändrat klimat. För att förebygga och begränsa effekterna har Riksantikvarieämbetet tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning och energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Den handlar främst om att värna byggnader från skador med hjälp av vård och underhåll samt att olika aktörer måste samverka. För att bromsa den pågående klimatförändringen är det också viktigt att energieffektivisera. El och uppvärmning av byggnader står för omkring en tredjedel av Sveriges klimatpåverkade utsläpp.

Under hösten 2015 har flera aktiviteter genomförts utifrån denna handlingsplan. Det årliga forumet för Klimat och kulturarv samlade ett 60-tal deltagare i Uppsala den 21–22 oktober. De regionala seminarierna kring klimat- och energi genomfördes i Mariestad under Byggnadsvårdens konvent 30 september–2 oktober med 450 deltagare och i Karlskrona 15 oktober med 30 deltagare. Nästa tillfälle är under Plattformsdagarna för hållbar stadsutveckling i Stockholm 11 december: läs mer om det seminariet här.

Aktiviteterna tar upp angelägna frågor om t.ex. riskhantering, värdering och katastrofarbete med kulturarv som drabbats av klimatförändringarnas effekter, men tyngdpunkten ligger på det förebyggande arbetet i fysisk planering och förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Läs gärna kortversionen av handlingsplanen som beskriver varför, vad och hur myndigheten jobbar med klimatanpassning under åren 2015–2017.

Kontakt: Therese Sonehag, therese.sonehag@raa.se.

Dela sidan på

Lämna en kommentar