Kenan Malik är författare och debattörKenan Malik är författare och debattör

Kenan Malik inleder årets Höstmöte

Antal kommentarer: 0

Årets Höstmöte den 10–12 november inleds med den brittiske författaren, journalisten och forskaren Kenan Malik. Malik är bosatt i London och medverkar sedan många år som skribent på GP Kultur. Kenan Malik skriver om hur vår tids uppfattning om moral, identitet och politik har förändrats.

Kenan Malik har under de senaste tjugo åren formulerat idéer om utvecklingen mot ett samhälle som karaktäriseras av mångfald och pluralism. Malik har bland annat skrivit i GP ”att ju mer samhället ger människor tillåtelse att bli kränkta, desto mer kommer människor att passa på att känna sig kränkta. Och desto mer livsfarliga blir de när de uttrycker sin upprördhet”.  År 2009 utkom han med boken From fatwa to jihad som diskuterade Rushdieaffären.

På årets Höstmöte talar han om det paradigmskifte som skett i dagens samhälle; förhållandena mellan identitet, migration, kulturarv och uppfattningar om tillhörighet och samhörighet. Han reflekterar även över kulturellt ägarskap och om vi i vår strävan mot pluralism riskerar att återskapa nya former av essentialistiska uppfattningar?

Anmäl dig nu. Anmälan är öppen två dagar till!

Här kan du registrera din anmälan och vilka aktiviteter du vill delta i.

 

.

Dela sidan på

Lämna en kommentar