Två inventerare från Riksantikvarieämbetet mäter upp en gammal fäbod vid Tisjölandet, 1957.Två inventerare från Riksantikvarieämbetet mäter upp en gammal fäbod vid Tisjölandet, 1957.Foto: Björn Allard (Ingen upphovsrätt)

Levande traditioner – Det immateriella kulturarvet

Antal kommentarer: 0

Institutet för språk och folkminnen har lanserat en förteckning över levande traditioner. Där kan du ta del av exempel och lämna förslag på immateriella kulturarv som du tycker är särskilt värdefulla. Riksantikvarieämbetet är med och bidrar.

Sedan 2011 ansvarar Institutet för språk och folkminnen för arbetet med Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet. Konventionen finns till för att trygga det som inte fysiskt går att ta på, som till exempel speciella kunskaper och traditioner som fortfarande överförs mellan människor.

”Det kan handla om att sjunga, berätta, kunna ett hantverk eller veta hur en måltid tillagas”, säger Annika Sjöberg som är institutets samordnare i arbetet med konventionen.

Läs mer om immateriellt kulturarv och levande traditioner

Levandetraditioner_logga_NY 

Dela sidan på

Lämna en kommentar