Bebyggelse från 1960-talet. Myggdalsvägen i Bollmora.Bebyggelse från 1960-talet. Myggdalsvägen i Bollmora.Foto: Bengt A Lundberg (CC BY)

Plattformsdagar för hållbar stadsutveckling

Antal kommentarer: 0

Den 10 och 11 december 2015 är det plattformsdagar på Folkets hus och Norra latin, Stockholm. Två dagar med kunskapsspridning och erfarenhetsbyte i frågor om hållbar stadsutveckling. Bland de medverkande finns bostads- och utvecklingsminister Mehmet Kaplan, Christer Larsson, gestaltningsuppdraget, Thomas Elmqvist från Stockholm Recilience Center och Victoria Walldin från White arkitekter.

Den 10 december sammanfattar de fem myndigheterna i plattformsuppdraget årets arbete i plattform för hållbar stadsutveckling. I samarbete med Boverkets PBL Kompetens genomförs den 11 december 27 seminarier och workshoppar inom hållbar stadsutveckling med fokus på plan- och bygglagen.

Under seminariedagen deltar Riksantikvarieämbetet i seminarium om Energieffektivisering i byggnader med kulturhistoriska värden, Så blir riksintressena en del av kommunens framtidsvision och Metoder för att integrera kulturmiljö i planeringsprocessen.

Mer information om plattformsdagarna hittar du på boverket.se/plattformsdagar.

För vem?

Plattformsdagarna vänder sig till dig som jobbar med frågor om hållbar stadsutveckling, plan- och byggfrågor på en kommun, länsstyrelse eller i privat sektor, politiker, näringsliv, byggföretag, bostadsföretag, och alla som på olika sätt arbetar med eller påverkar hållbar stadsutveckling!

Program

Programmet i sin helhet hittar du på Boverkets webbplats. Ha programmet till hands när du gör dina val för de olika seminarierna och workshopparna.

Urval från programmet

  • Utmaningar för hållbar stadsutveckling
  • Buller var står vi nu?
  • Planering som stärker kollektivtrafiken
  • Innovation och nya roller i stadsutvecklingsprocessen
  • Rättsavgöranden med inriktning mot bygglov
  • Metoder för att integrera kulturmiljö i planeringsprocessen
  • Tillsyn enligt PBL, planering samarbetsformer och vanliga missförstånd

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 30 oktober. Kostnaden är 850 kr inklusive moms. Anmäl dig nu!

Dela sidan på

Lämna en kommentar