rova60 miljoner kronor öronmärks för kulturarv och kulturmiljöer kopplade till traditionell småskalig matkultur. Foto: Statens Jordbruksverk (Alla rättigheter förbehålles)

Stort genomslag för kulturmiljön i landsbygdsprogrammet

Antal kommentarer: 2

Kulturmiljön har fått större genomslag i landsbygdsprogrammet än vad som var väntat. Totalt är budgeten på 36 miljarder kronor. Ett fokusområde är traditionell småskalig matkultur.

När det nya landsbygdsprogrammet för 2014-2020 började ta form för ett år sen verkade det som om kulturmiljöfrågorna nästan helt skulle falla bort. Riksantikvarieämbetet har arbetat för att öka stödet för kulturmiljön. Av allt att döma blir det en hel del resurser som kan göra nytta för kulturmiljön. Stöd kommer att finnas för restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inklusive överloppsbyggnader, och återskapande av park- och trädgårdsmiljöer, murar och gärdsgårdar och andra värdefulla kulturmiljöer. Det blir även stöd för att återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet. I jämförelse med föregående programperiod har även vissa miljöersättningar tagits bort ur programmet, till exempel skötsel av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet.

Det blir en betydande resurs till kulturarv och kulturmiljöer kopplade till traditionell småskalig matkultur. Stödet, som är beräknat till 60 miljoner kronor, får lämnas för kompetensutveckling som bidrar till ökad kunskap, vidare till demonstrationer, information och rådgivningstjänster rörande matkultur. Riksantikvarieämbetet får en framträdande roll i att stötta Jordbruksverket i ”matuppdraget”. Totalt sett innehåller landsbygdsprogrammet mycket mer positiva effekter för kulturmiljön än det först såg ut.

Fakta landsbygdsprogrammet

Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling beslutades den 15:e oktober. Därmed kan stöden börja tillämpas, och de kommer att få stora effekter på miljön i hela landet. Landsbygdsprogrammet pågår i sju år, 2014-2020 och har en total budget på 36 miljarder kronor. Det består av sex stycken så kallade prioriteringar, som anger mot vilka mål stöden och ersättningarna ska bidra. Det handlar om miljö och klimat, konkurrenskraft inom jordbruks-, trädgårds- och rennäring samt skogsbruk, utveckling av och nya jobb på landsbygden.

Jordbruksverkets föreskrifter

Kontakt: Leif Gren, Kulturmiljöavdelningen, 08-5191 8010  leif.gren@raa.se

Dela sidan på

Kommentarer (2)

 1. Vi har miljö och betes stöd från EU som jordbruksverket kommer att ta bort.
  Riksantikvrieämbetet har konstaterade bosättningar i området men får vi ingen ersättning då upphör betesdriften.
  tänkte höra om någon på ämbetet är intresserad

  1. Hej Tord,
   tack för din fråga. Spännande att du har fina kulturmiljöer på dina marker. Om du har frågor och funderingar om fornlämningarna och skötseln av markerna är länsstyrelsen i ditt län de som bäst kan svara på dina frågor.

   Vänliga hälsningar

   Michael

Lämna en kommentar