Nyheter
Foto: Kathrin Hinrichs Degerblad (CC BY)

Verktyg för kvalitetssäkring av byggnadsvård

I höst blev det klart: den europeiska standardiseringskommittén för bevarande av kulturarv har fått en ny Working Group (WG) med turnumret 13. Denna internationella arbetsgrupp har till uppgift att ta fram standarder inom området arkitekturbundet måleri och ytskikt och kommer att ha sitt första möte i Stockholm i februari 2016.

Sverige, genom Riksantikvarieämbetet, leder arbetsgruppen och vi räknar med att det kommer ta 3 år innan den första standarden publiceras. Ladda ner ett informationsblad om detta här.

Är du intresserad av att ingå i en svensk referensgrupp för att följa och diskutera utkast från WG13, kontakta Kathrin Hinrichs Degerblad kathrin.hinrichs.degerblad@raa.se.

Vi vill också passa på att informera om att den sjätte internationella konferensen om Architectural Paint Research (APR) kommer att hållas i New York i mars 2017. Där är en hel session avsatt för standarder rörande arkitekturbundna ytor. Du hittar den inspirerande hemsidan för konferensen här: http://www.apr2017.org/.

Vill du veta mer om färg- och byggnadsarkeologiska undersökningar? Läs mer här.

Vill du veta mer om de 23 standarder som redan tagits fram för bevarandet av kulturarv? Läs mer här.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: