Caroline Petersson, en av talarna på Samlingsforum.Caroline Petersson, en av talarna på Samlingsforum.Foto: Ingen fotograf (CC BY)

Gröna museer och giftiga samlingar?

Antal kommentarer: 0

Idag startar årets Samlingsforum på Naturhistoriska riksmuseet med temat hållbarhet och långsiktighet kopplat till museiverksamheten. Ett stort deltagande vittnar om ett tema som ligger i tiden.

I år går Samlingsforum av stapeln den 18-20 november på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Det blir tre dagar fyllda med kunskap, inspiration och över 30 föreläsare.

Årets Samlingsforum har fokus på inspiration och utbyte av erfarenheter kring hur museiverksamheten kan bli mer hållbar och grön. Hur kan museer arbeta hållbart och långsiktigt vid utställningar, drift av lokaler och vid användande av resurser? Hur kan hanteringen av eventuellt riskfyllda föremål i samlingen, kopplat till exempelvis bekämpningsmedel, pigment eller vapen, ske på ett hållbart och riskfritt sätt?

Under Samlingsforum berättar Caroline Petersson från Camino om hållbarhetstrenderna som kan förändra världen. Jonatan Malm, som säger sig ha ett slöjdigt förhållningssätt till hållbarhet, pratar om hur museisamlingar kan visa vägen till hållbarhetstänk, nya idéer och återvunnen kunskap. Inomhusklimat i museer och energieffektivitet kommer att diskuteras tillsammans med bland andra Johanna Leissner från Fraunhofer, Tor Broström från Uppsala universitet, Poul Klenz Larsen från Nationalmuseet i Danmark och Charlotta Bylund från Nationalmuseum.

Fredag den 20 november ägnas särskilt åt ohälsosamma ämnen och hälsorisker i samlingar. Inbjudna föreläsare delar då med sig av erfarenheter och arbetssätt från flera europeiska länder.

I år arrangeras Samlingsforum tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet, PRE-MAL (svenska skadedjursgruppen), Riksutställningar, Riksförbundet Sveriges Museer, Nordiska museet samt Medicinhistoriska museet i Göteborg. Konferensen genomförs med stöd av Riksantikvarieämbetets FoU-medel.

Du kan läsa mer om årets program här.

Följ årets Samlingsforum via vår hashtag #samling2015

Läs om tidigare års Samlingsforum här. 

Dela sidan på

Lämna en kommentar