Nyheter

Kulturarvet måste bli tillgängligt för alla

I Dagens Samhälle den 30 november debatterar riksantikvarie Lars Amréus tillsammans med DHR, Handikappförbunden och Lika Unika för ett ökat tillgängliggörande av Kulturarvet. Läs hela debattartikeln här

Utdrag ur debattartikeln:

”Tillgänglighetsarbetet behöver bli en mer självklar del av den ordinarie verksamheten.

Det finns en seglivad myt om att äldre byggnader och miljöer inte får förändras. Det används ibland som ett svepskäl för att undvika kostnader för tillgänglighetsåtgärder.Det finns också en osäkerhet om hur åtgärder kan göras i äldre byggnader utan att det sker med onödig förlust av kulturhistoriska värden.

Bristen på framsteg i dessa frågor är på sikt ett hot mot det byggda kulturarvet. Om äldre fastigheter inte uppfyller moderna krav riskerar de att bli oanvändbara för samhällets behov.

Den äldre bebyggelsen måste användas och utvecklas i takt med samhället. Bara då finns förutsättningar för ett hållbart bevarande. Risken är annars att kulturarvet betraktas som en krånglig och kostsam börda och inte som den resurs för turism, upplevelser och kunskap som det faktiskt är.”

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: