Nyheter
Nationalmuseum Stockholm
Det statliga byggnadsminnet Nationalmuseum i StockholmFoto: Bengt A Lundberg (CC BY)

Nytt förslag till Nobel Center i Stockholm otillräckligt

Riksantikvarieämbetet har åter fått möjligheten att yttra sig över förslaget till detaljplan för Nobel Center i Stockholm. Myndighetens kritik av byggnadens storlek kvarstår då den hotar Nationalmuseums ställning i landskapet.

I april 2015 uttalade Riksantikvarieämbetet kritik mot detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Myndigheten uttalade sig i egenskap av tillsynsmyndighet för statliga byggnadsminnen, då Nationalmuseum angränsar till det tänkta bygget. Riksantikvarieämbetet menade att en eventuell ny byggnad borde ”underordna sig Nationalmuseum och i övrigt anpassas till den kulturhistoriska miljön”. Se länk

Nationalmuseets ställning hotas

Detaljplanen har sedan dess reviderats, men i allt väsentligt kvarstår Riksantikvarieämbetets kritik av det planerade byggets storlek:

”Höjd, volym och placering medför att Nationalmusei ställning som överordnad solitär i landskapet försvagas”

Läs hela Riksantikvarieämbetets yttrande

Det är otroligt pinsamt att se att om man bara har mycket pengar och kända namn bakom sig så står man över lagen och alla svaga, korrupta makthavare och myndigheter viker sig, K-märkningar och kulturarv har bingen som helst betydelse och är inget hinder längre. Det är skrämmande eftersom det är ett hot mot demokratin och skapar bara politikerförakt, otrygghet och hopplöshet. Politiker bör kunna stå emot sådant och visa styrka och integritet, mod och ansvar! Det är sådant som skapar trygghet, förtroende och stolthet hos invånarna. Dessutom vill man ersätta gammal kulturbebyggelse med en stor betongklump som skämmer ut Sverige när man istället kunde byggt något som svenskarna kunde vara stolta över, en byggnad som man med stolthet visar upp när Sverige en gång om året får all blickar på sig. En sådan möjlighet borde omfamnas. Alla vet att folk dras till detta evenemang mycket beroende av den tjusiga, kungliga och pampiga inramningen. Varför kasta bort ett vinnande koncept. Nej bygg ett hus värdig det årliga Nobel-firandet om man måste bygga något alls, med mäktig entré, pelare mm. Det skulle t o m kunna lyfta arrangemanget ytterligare – men bygg det på en plats som är ledig – offra inte våra kulturskatter för att ersätta med en betongklump som kunde vara vilken byggnad som helst.

Som sagt: Nyttja Nobels dynamit och spräng ett NC under jord. Spräng i den hårda stockholmsgraniten, under Blasieholmen. Låt bl.a. Tullhuset fungera som entré. Med väggtäckande 8k skärmar kan de vackraste utsikterna i realtid omge verksamheten.

Stockholm har en förskräckligt lång historik i politikers misslyckade stadsplanering. Och de flesta av de så kallade prestigeprojekten är otroligt medelmåttiga.
Nu finns en risk att det blir ytterligare ett av dessa trista misstag. Nobelmuseet bör verkligen inte byggas på Blasieholmen. Den platsen bör reserveras för stadens invånare, inte för att Nobelstiftelsen ska få en billig reklamplats.
Stoppa bygget på Blasieholmen.

Varför bygger man inte om Eric Ericsson hallen istället (skeppsholmskyrkan fd.). Spräng under och bygg till ovanpå. Tänk Neues Museum i Berlin.

Detta bör man inte negligera! Det talas om olika tänkbara förändringar, men Blasieholmen har rättigheter att förbli intakt. Annars begår man ett brott mot K-märkningslagen. Kulturmärkning eller K-märkning är en äldre beteckning i Sveriges stads- och detaljplaner för kulturskydd av ett markområde eller ett byggnadsverk.

K-märkning är numera även ett allmänt använt samlingsbegrepp för många olika typer av lagskydd avsedda att skydda bebyggelse och miljöer av kulturhistoriskt intresse. Ofta innebär lagskyddet att en byggnad inte får rivas eller förändras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet minskar. Skyddet för parker kan innebära att träd och annan vegetation inte får tas bort och att växtligheten ska skötas på ett visst sätt.

Ofta är det först i samband med att en byggnads eller miljös kulturhistoriska värden är hotade som det blir tydligt att de måste värnas. K-märkningen innebär då att det kulturhistoriska värdet kan finnas kvar och berika samhället.

Nobelhuset ska inte byggas överhuvudtaget! I varje fall inte på den platsen.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: