Överenskommelse om utvecklingssamverkan, Timrå. Från vänster: landshövding Gunnar Holmgren, landstingsråd Erik Lövgren och riksantikvarie Lars Amréus.Överenskommelse om utvecklingssamverkan, Timrå. Från vänster: landshövding Gunnar Holmgren, landstingsråd Erik Lövgren och riksantikvarie Lars Amréus.Foto: Anita Bergenstråhle-Lind (CC BY)

Överenskommelse om utvecklingssamverkan

Antal kommentarer: 0

En överenskommelse om utvecklingssamverkan mellan Riksantikvarieämbetet, Landstinget Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland gjordes under onsdagen i Timrå.

Överenskommelsen undertecknades av landshövding Gunnar Holmgren, landstingsråd Erik Lövgren och riksantikvarie Lars Amréus vid ett seminarium på Merlo, Timrå. 

Den förnyade överenskommelsen gäller samverkan kring regionala utvecklingsfrågor med fokus på mångfald och inkluderande arbetssätt, samt samverkan med civilsamhälle, kulturarvssektor och folkbildning. Det kan förutom myndigheter med uppdrag på området, vara museer, föreningar och företag bland annat inom besöksnäringen.

Innan undertecknandet samtalade man kring vad det gemensamma arbetet inneburit sedan den startade i december 2013 och om kommande gemensamma satsningar med fokus på erfarenhetsutbyte, metodutveckling, kunskapsuppbyggnad samt forskning och utveckling.

Inför 2016 och framåt har samverkan tydligare inriktning på regional utveckling i bred bemärkelse. Inför 2016 betonas särskilt ett inkluderande arbetssätt med stark fokus på mångfald. Ett exempel på satsning är projektet Sveriges bästa länsmuseum.

Kulturmiljö och kulturarv är viktiga delar i det regionala utvecklingsarbetet, och för att kulturarv fortsatt ska vara en stark resurs behöver aktörerna samverka. Det är utgångspunkten för samarbetet.

Dokument Överenskommelsen om utvecklingssamverkan mellan Riksantikvarieämbetet, Landstinget Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland. 

Nyhet Landstinget Västernorrlands hemsida

Överenskommelsen undertecknas vid ett seminarium på Merlo, Timrå. Från vänster: landshövding Gunnar Holmgren, landstingsråd Erik Lövgren och riksantikvarie Lars Amréus.Överenskommelsen undertecknas vid ett seminarium på Merlo, Timrå. Från vänster: landshövding Gunnar Holmgren, landstingsråd Erik Lövgren och riksantikvarie Lars Amréus.Foto: Anita Bergenstråhle-Lind (CC BY)

Dela sidan på

Lämna en kommentar