ÅtvidabergÅtvidabergFoto: Pål-Nils Nilsson (CC BY)

14 miljoner kronor till FoU-projekt 2016

Antal kommentarer: 0

Riksantikvarieämbetet fördelar 14 miljoner kronor till FoU-projekt nästa år. År 2016 är det sista anslagsåret i pågående FoU-program.

Den största delen av pengarna går till fortsatt finansiering för fleråriga projekt som har sitt sista anslagsår 2016. Fortsatta anslag ges också som medfinansiering till tre projekt inom samverkan på europeisk nivå, Joint Programming Initiative for Cultural Heritage and Global Change (JPI).

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket fortsätter FoU-samverkan för integrerad natur- och kulturmiljövård, två nya projekt delfinansieras. Några mindre ettåriga nya projekt och nätverksarbeten har också kunnat beviljas pengar för 2016.

Fördelningsbeslutet och information om FoU-verksamheten finns på www.raa.se/fou

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar