Nyheter

FMIS-webbformulär är i drift

Från och med januari 2016 kommer pdf-blanketterna Redovisning av utförd arkeologisk undersökning och Anmälan om fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning till FMIS tas ur bruk och ersättas av FMIS-webbformulär. Redan nu kan du som är arkeolog vid undersökande företag eller institution rapportera in dina resultat via webbformuläret.

Nu finns även ett förenklat formulär för anmälan av aktualiserad bedömning enligt nya KML. Med hjälp av det kan handläggare på länsstyrelsen anmäla om en lämning i FMIS ska ha ändrad eller bibehållen antikvarisk bedömning utifrån den nya Kulturmiljölagen. Genom att den antikvariska bedömningen uppdateras i FMIS försvinner den röda text som idag ligger på de objekt i Fornsök som inte har uppdaterats sedan 1 januari 2014.

Webbformuläret, samt mer information om hur det fungerar, hittar du här.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: