Nyheter

Hansestaden Visby 20 år som världsarv

Den 9 december var det 20 år sedan Hansestaden Visby blev utnämnt till världsarv. Vad betyder det för en plats att bli klassat som världsarv?

Ett världsarv anses vara ett kulturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att det bevaras, för framtida generationer. Det var den 9 december 1995 som Visby blev upptaget på Unesco:s lista över världsarv. Ett utdrag ur motiveringen till Visbys utnämning lyder: ”… ett synnerligen framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad handelsstad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning.”

Christian Hegardt är stadsarkitekt på Region Gotland och bistår till exempel Byggnadsnämnden när det gäller gestaltning och utformning av stadsmiljön. I egenskap av stadsarkitekt i en världsarvsklassad stad tog vi en pratstund med honom.

Vad betyder det för en plats som Visby att bli klassat som världsarv?

För Gotland och Visbys del innebär utmärkelsen någonting utifrån att det är en plats att besöka, det sätter en stad som Visby på den fina världsarvskartan och gör att vi blir internationellt uppmärksammade. Det innebär i sin tur att vi får ett större incitament att ta tillvara på kulturarvet. Men det har också stor betydelse för turismen och för gotlänningarnas stolthet, såklart.

Ett annat världsarv som har jubileum i år, som delvis är beläget i Sverige, är Struves meridianbåge. Det har varit listat som världsarv i tio år.

Läs mer om de svenska världsarven här.

Hej!

Jag var in på Unescos sida och tittade på världsarv
Blev besviken
Inte nog med att beskrivningen var dålig och att bilderna var tråkiga;
Länken till er sida fungerar inte!
(Hade hoppats där skulle finnas mer info…)

Suck

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: