Nyheter

Nordiskt samarbete mot illegal handel med kulturföremål

Hur kan de nordiska länderna samarbeta för att motverka den illegala handeln med kulturföremål? Den 2-3 december anordnas en konferens på Nasjonalbibliotek i Oslo med medverkande från de nordiska länderna. Riksantikvarieämbetet och Lars Amréus finns på plats.

Uppdatering: läs referatet på K-blogg om vad som diskuterades

Följ Riksantikvarieämbetet på Twitter för uppdateringar från konferensen. @raa_se

Dag ett kommer att koncentreras till rapporter kring det rådande läget och vilka möjligheter till samarbete som finns de nordiska länderna emellan. Bland annat kommer experter att prata om i vilken mån Norden utgör en marknad för illegal handel med kulturföremål.

Dag två kommer olika arbetsgrupper att identifiera de områden som är bäst lämpade för utökat samarbete och även diskutera konkreta förslag.

Konferensen arrangeras av Norges kulturdepartement och utrikesdepartement ihop med Nordiska ministerrådet.

Läs även Riksantikvarieämbetets debattartikel kring illegal handel med kulturföremål från Syrien och Irak på SvD Debatt

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: