Undersökning av en gammal sälg i ett fäbodområde vid Kläberget, Dalarnas län. Sälgen är ett biologiskt kulturarv som bär spår av både stubbskottsbruk och hamling.Undersökning av en gammal sälg i ett fäbodområde vid Kläberget, Dalarnas län. Sälgen är ett biologiskt kulturarv som bär spår av både stubbskottsbruk och hamling. Foto: Anna Westin (CC BY)

Ny unik manual om biologiskt kulturarv

Antal kommentarer: 0

Riksantikvarieämbetet och Centrum för biologisk mångfald har under de senaste åren gemensamt tagit fram ett antal rikligt illustrerade broschyrer om biologiskt kulturarv. Riksantikvarieämbetet har publicerat dessa i sin Vårda Väl-serie. Det senaste tillskottet om biologiskt kulturarv är fältmanualen Inventering av biologiskt kulturarv. Rapporten är banbrytande på så vis att den på ett sammanhållet och systematiskt sätt presenterar ett brett urval av biologiska kulturarvslämningar och historieberättande kulturspår. Publikationen är rikt illustrerad med fotografier och i många fall avbildas även företeelser som kan utgöra förväxlingsrisker. Manualen fungerar som ett praktiskt stöd för den som vill kunna identifiera olika biologiska spår och kunna förstå vad dessa har att berätta om hur människan har verkat och levt i landskapet. Rapporten kan köpas som print-on-demand eller laddas ned gratis som pdf-fil via Riksantikvarieämbetets hemsida. Du kan läsa mer om hur man inventerar biologiskt kulturarv här.

Samtliga publikationer om biologiskt kulturarv kan hittas på Riksantikvarieämbetets hemsida www.raa.se/biologiskakulturarvet, där man även får en mängd annan information om arbetet med det biologiska kulturarvet.

Kontakt: Fabian Mebus, fabian.mebus@raa.se

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar