Emma Hagström Molin talarEmma Hagström Molin talarFoto: Marcin Kopka (CC BY)

Renässans för samlingsforskningen

Antal kommentarer: 0

Hur gräver man ut en arkivkartong?
Känner vi oss svenska när vi betalar med Astrid?
Hur fångar man en forskningsfinansiär?
Och hur egotrippade är egentligen de personliga arkiven?

Nu kan du ta del av 17 korta föredrag som hölls vid seminariet Renässans för samlingsforskning i början av oktober.

I centrum står frågor kring om och hur man forskar på museisamlingar och arkivsamlingar, och seminariedeltagarna presenterar kärnan i sina forskningsprojekt med belysande exempel och intressanta frågeställningar. Filmerna är ca 15 minuter långa.

Lars Kennerstedt på Arkiv och bibliotek har filmat och redigerat. Marcin Kopka, Arkiv och bibliotek, har tagit bilderna.

Seminariet var ett framgångsrikt samarbete mellan Statens Historiska Museer, Vitterhetsakademien och Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek.

Frågor om filmerna och seminariet till Ylva Schmidt ylva.schmidt@raa.se , 08-5191 8335 eller Eva Tranaeus eva.tranaeus@raa.se  , 08-5191 8034

Dela sidan på

Lämna en kommentar