Mot nya mål. En busshållplats som inte längre används, i trakterna kring Staffanstorp, Skåne. Vad tar vi med oss in i framtiden? Regeringens regleringsbrev för 2016 pekar ut riktningen.Mot nya mål. En busshållplats som inte längre används, i trakterna kring Staffanstorp, Skåne. Vad tar vi med oss in i framtiden? Regeringens regleringsbrev för 2016 pekar ut riktningen.Foto: Sigfrid Lundberg (CC BY-SA)

Riksantikvarieämbetet mot nya uppgifter 2016

Antal kommentarer: 0

Riksantikvarieämbetet har fått utökade nya uppdrag av regeringen inför 2016. Frågan om den illegala handeln med kulturföremål lyfts fram, liksom klimatarbetet.

Ett nytt uppdrag för 2016 är kopplat till den globala utvecklingen. Riksantikvarieämbetet ska redovisa ”…vilka åtgärder och initiativ som har vidtagits för att förebygga och förhindra illegal handel med kulturföremål”. Myndigheten ska också följa upp det nationella arbetet med Världsarvskonventionen och analysera förutsättningarna för att förvalta världsarven.

Miljöarbetet

Nytt för 2016 är att myndigheten, i klimatanpassningsarbetet, ska redogöra för hur man i samverkan med andra myndigheter kan utveckla förebyggande förvaltning för att ”…begränsa klimatpåverkan och anpassa kulturarv till ett förändrat klimat.”

Myndigheten ska också arbeta med minskade utsläpp från resor och transporter i den egna verksamheten

Europeiska landskapskonventionen

Ytterligare ett nytt uppdrag handlar om att ”…följa upp tillämpningen och arbetet med Europarådet europeiska landskapskonvention”.

Hela regleringsbrevet finns att läsa här.

Dela sidan på

Lämna en kommentar