Sydkustens Örlogsbas, Karlskrona: Den gamla Mastkranen på Trossö byggdes mellan 1804-1806.

Arbetslivsmuseerna får utökat stöd med två miljoner

I år blir det mer pengar till arbetslivsmuseerna. Regeringen har höjt anslagen från förra årets 6 miljoner, till 8 miljoner kronor för 2016. Nu finns årets ansökningsblankett på raa.se.

Under 2016 fördelar Riksantikvarieämbetet 8 miljoner kronor i bidrag till arbetslivsmuseer vilket är en höjning med 2 miljoner kronor från föregående år. Pengarna kan sökas av en verksamhet som har till syfte att bevara och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden. Det kan vara arbetsplatser både inom privat och offentlig sektor. Museijärnvägar, fartyg och flygplan/helikoptrar kan också räknas till arbetslivsmuseer.

Vad är ett arbetslivsmuseum?
Arbetslivsmuseerna finns över hela Sverige och kan vara mycket olika. De berättar och levandegör historien genom arbete och vardag, ofta med maskiner och tekniska system i drift. Det gemensamma är att de fokuserar på kvinnors och mäns arbete.
Det finns idag mer än 1 450 arbetslivsmuseer och de drivs i de flesta fall på ideell basis av föreningar och stiftelser som är beroende av stöd för att kunna utveckla verksamheten.

Läs mer om ansökningsprocessen

Sista ansökningsdag för 2016 års bidrag är den 18 mars 2016.