Luftvärmepump, Gamle Lærdalsøyri, Norge.Luftvärmepump, Gamle Lærdalsøyri, Norge.Foto: Therese Sonehag (CC BY)

Ny chans att söka medel för forskningsprojekt om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Antal kommentarer: 0

Nu har den andra utlysningen inom den tredje etappen av forskningsprogrammet Spara och bevara öppnats. Totalt finns 16 miljoner kronor till programmets förfogande. Ansökningar ska vara hos Energimyndigheten senast kl. 13.00 den 29 februari 2016.

Forskningsprogrammet inriktade sig till en början på kyrkor och slott men har nu även fokus på det bredare byggnadsbeståndet byggt före år 1945, vilket står för en fjärdedel av den totala energianvändningen i Sverige. Den tredje etappen av programmet startade i januari 2015 och omfattar 40 miljoner kronor fördelat över fyra år, varav 16 miljoner alltså finns till programmets förfogande i denna etapp, som det går att söka till nu.

Om programmet
Forskningsprogrammet Spara och bevara startade 2006 på Energimyndighetens initiativ och handlar om att förmedla kunskap, utveckla tekniklösningar samt metod- och teknikutveckling som bidrar till en energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Detta utan att kulturhistoriska värden i byggnader, dess utsmyckning, inredning eller inventarier förstörs eller förvanskas. Riksantikvarieämbetet deltar i forskningsprogrammets programråd, som bistår Energimyndigheten med att granska ansökningar.

Mer information om forskningsprogrammet hittar du på Spara och bevaras hemsida eller här på Riksantikvarieämbetets webb.

Här kan du läsa om ansökningshandlingar.

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar