Några av Riksantikvarieämbetets Vårda väl-bladNågra av Riksantikvarieämbetets Vårda väl-bladFoto: Riksantikvarieämbetet (CC BY)

Vårda väl-blad om ohälsosamma ämnen

Antal kommentarer: 0

Museisamlingar uppvisar en stor variation av föremål, varav en del innehåller ämnen som kan vara ohälsosamma. Exempel kan vara giftiga pigment eller mineraler, kvicksilver, bly, asbest eller bekämpningsmedel, samt ämnen som kan medföra risk för brand eller explosion. Trots detta kan föremålen ha en viktig roll som referens-, utställnings- och undervisningsmaterial. För att sprida information om ohälsosamma ämnen samt riskhantering kring dessa arbetar Riksantikvarieämbetet med att sammanställa en serie Vårda väl-blad på temat.

Arbetet ingår i Riksantikvarieämbetets samlade arbete för att identifiera och sprida kunskap om ”gift och ohälsosamma ämnen” inom museisektorn och kulturmiljövården. Det utgör även del av myndighetens arbete inom miljömålet Giftfri miljö.

Redan nu har de två första Vårda väl-bladen inom denna serie publicerats. Det gäller Kemiska hälsorisker inom kulturvården – hur skyddar vi oss? samt Kvicksilver i samlingar. Dessa och alla andra Vårda väl-blad vi utgivit finns att ladda ner via vår webbsida www.raa.se/vardaval.

Under våren kommer ett antal nya Vårda väl-blad om ohälsosamma ämnen att ges ut, bl.a. rörande arsenik, bly, asbest och DDT.

Läs gärna mer om vårt expertnätverk kring gift och ohälsosamma ämnen i museisamlingar i en artikel från K-blogg.

Kontakt:
rörande Riksantikvarieämbetets Vårda väl-blad: Maria Rossipal, maria.rossipal@raa.se,
rörande serien av Vårda väl-blad om ohälsosamma ämnen: Carola Häggström, carola.haggstrom@raa.se.

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar