Tjärprov på linjalerFoto: Riksantikvarieämbetet (CC BY)

Du väljer väl tjära?

Antal kommentarer: 0

Riksantikvarieämbetet har nu publicerat två nya rådgivningsblad om trätjära, som främst vänder sig till förvaltare av kulturhistoriskt värdefulla byggnader: Trätjära: Framställning, kvalitetsskillnader och egenskaper samt Trätjära: Bedömning av kvalitet. De ingår i Riksantikvarieämbetets serie Vårda väl som ger svar och praktiska råd på frågor som rör vården av kulturarvet. Vårda väl-bladen om trätjära hämtas på www.raa.se/vardaval och ligger under rubriken Byggnader.

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar