Nyheter

Fjolårets insatser och resultat redovisade

Nu är förra årets insatser och resultat sammanställda i Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015.

Det gångna årets kulturmiljöarbete präglades av frågor om identitet och kulturarv, vilka har kommit allt mer i fokus under senare tid.

Många av insatserna har därför handlat om kulturarv och kulturmiljö som förutsättningar för ett hållbart och inkluderande samhälle. Riksantikvarie Lars Amréus skriver i årsredovisningens förord:

“Kulturarv är förvisso materiella och immateriella uttryck av mänsklig aktivitet genom tiderna. Samtidigt är det något vi medvetet eller omedvetet använder för att beskriva vilka vi är och hur vi hänger ihop. I den meningen handlar Riksantikvarieämbetets uppdrag därför om att bidra till ett fritt, öppet, jämlikt och demokratiskt samhälle.”

Länk till Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015 (PDF)
Länk till Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015
(i Samla – Riksantikvarieämbetets öppna arkiv)

Länk till Riksantikvarieämbetets tidigare årsredovisningar

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: