llusterad Konferenslogga för The 6th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum, 28-30 sep 2016. Detalj från Universitätskirche, Kiel.

From Postwar to Postmodern

Antal kommentarer: 0

Inbjudan – reservera dagarna.

Konferensen The 6th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum arrangeras den 28–30 september 2016 i Kiel, Tyskland. Temat för konferensen är From Postwar to Postmodern och syftet är att öka medvetenheten, och kunskapen, om det sena 1900-talets byggda kulturarv i de länder som ingår i Östersjöregionen. Konferensen kommer bland annat att behandla förståelsen för den historiska kontexten och de utmaningar som är intimt förbundna med den praktiska förvaltningen och bevarandet av efterkrigstidens och det sena 1900-talets arkitektur och kulturarv.

Konferensen anordnas av Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States (MG), som är ett nätverk för samarbete kring kulturarvsfrågor i Östersjöregionen. Archaeologisches Landesamt Schleswig-Holstein i Tyskland och Riksantikvarieämbetet i Sverige delar på ansvaret för det praktiska förberedelsearbetet inför konferensen, i nära samarbete med MG.

Mer information om konferensen hittar du i vårt kalendarium: https://www.raa.se/aktuellt/kalenderhandelser/from-postwar-to-postmodern-20th-century-built-cultural-heritage/ samt på konferensens officiella hemsida: http://www.kiel-heritage-forum-2016.eu/.

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar