Kulturarvsdagen 2016 – Tidens rörelser 2

Folkrörelser och engagemang är i fokus på Kulturarvsdagen i Sverige den 9–11 september. Var med och berätta om den viktiga roll som samhällen, föreningar och andra grupper i alla tider haft i att tillvarata och utveckla kulturarv och kulturmiljöer.

Med årets tema Tidens rörelser vill vi lyfta fram allt från olika folkrörelser till andra gemenskaper som drivit på och format samhällets utveckling och värderingar runt om i landet. Det kan även handla om händelser där tillfälliga rörelser eller enskilda människor med ett starkt engagemang har påverkat sin omvärld kring mänskliga rättigheter, demokratifrågor och bevarandefrågor. Starka rörelser som varit, och är, angelägna för människor i olika tider.

Kulturarvsdagen är en del av European Heritage Days – det mest firade gemensamma kulturevenemang som delas av Europas medborgare. Då bjuder lokala arrangörer in allmänheten att delta i aktiviteter och visningar av kulturmiljöer, kulturlandskap och kulturhistoriskt intressanta platser och byggnader – och historierna kring dessa berättas. Syftet är att bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer.

Vill du medverka?

Alla kulturhistoriskt intresserade företag, organisationer och privatpersoner i hela landet är välkomna att medverka med lokala arrangemang som kan anknyta till årets tema. Anmälningar tas emot under perioden 15 maj till 30 juni.

Läs mer om årets tema och hur det går till att anmäla ett eget arrangemang på www.raa.se/kulturarvsdagen

Riksantikvarieämbetet är nationell samordnare för Kulturarvsdagen i Sverige. Förra året besökte över 17 000 personer de olika arrangemangen. 24 av Sveriges 25 landskap var med och firade. 

Kommentarer (2 st)

Hej Bengt Åke! Hör dig till kulturarvsdagen@raa.se med dina kontaktuppgifter och berätta lite om var du finns i landet så kan vi kanske bidra med lite idéer. Anmälan öppnar i maj.
Vänliga hälsningar
Agneta Gardinge, samordnare