Många byggnadsminnen brister i tillgänglighet.Många byggnadsminnen brister i tillgänglighet.Foto: Hesekiel, beskuren bild (CC BY-SA)

Bristande tillgänglighet i historiska byggnader

Antal kommentarer: 3

Många av Sveriges historiska byggnader brister i tillgänglighet. Två tredjedelar av byggnadsminnen öppna för allmänheten och som fått kulturmiljövårdsbidrag 2013-2014 har inte gjort några tillgänglighetsåtgärder. Det visar en kartläggning som Riksantikvarieämbetet gjort.

Riksantikvarieämbetet har granskat tillgängligheten till byggnadsminnen som är öppna för allmänheten. Rapporten, Skyddat och otillgängligt? En utvärdering av funktionshinderspolitiken inom kulturmiljöområdet , visar att det finns brister i tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt är kunskapen ofta låg om vilka typer av förändringar som kan vara möjliga att göra i skyddade byggnader.

– Det finns en allmän missuppfattning att alla tillgänglighetsåtgärder skulle vara otillåtna, vilket de inte är. Däremot kan det ofta vara komplicerat och kosta en hel del, säger Charlotte Hamilton, utvärderare på Riksantikvarieämbetet.

Tillgång till kulturen och kulturarvet är en mänsklig rättighet och sedan förra årsskiftet finns även ett diskrimineringsförbud mot bristande tillgänglighet.
Många byggnadsminnen används för publika ändamål som guidning, museiverksamhet, café- och restaurangverksamhet, teater och konserter. Tillgänglighetsåtgärder kan handla om fysiska förändringar, som ramper och tröskelutjämningar. Men det kan också handla om andra åtgärder som hörslingor, ljudinformation och tydlig information på en hemsida.

– Det är få byggnadsminnen som har en tillgänglighetsplan eller information om tillgängligheten på internet. När det kommer till informationsinsatser vid själva byggnadsminnet är ideella föreningar bäst i klassen. Det visar att det i många fall är engagemang snarare än pengar som är den viktigaste faktorn, säger Charlotte Hamilton, utvärderare på Riksantikvarieämbetet.

Statliga Kulturmiljövårdsanslag kan användas för att bidra till tillgänglighetsåtgärder, vilket inte är särskilt känt. En av slutsatserna i rapporten är att länsstyrelserna bör lyfta fram och informera om den möjligheten.

Utvärderingen gjordes som en del i Riksantikvarieämbetets arbete utifrån regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Slutrapporten lämnades till regeringen 15 mars.

Om Riksantikvarieämbetets undersökning

– I landet finns 2 266 byggnadsminnen (Enligt Bebyggelseregistret 10 juni 2015) . Många används för publika ändamål som guidning, museiverksamhet, café- och restaurangverksamhet, teater och konserter.

– Uppskattningsvis 70 procent av alla byggnadsminnen som fått Kulturmiljövårdsanslag 2013-2014 är öppna för allmänheten, helt eller delvis.

– Riksantikvarieämbetet skickade under 2015 ut 434 enkäter till förvaltare av byggnadsminnen. Svarsfrekvensen var hög: 82 procent svarade.

– Svaren från de 254 förvaltare som hade byggnadsminnen öppna för allmänheten visar att 37 procent hade gjort tillgänglighetsåtgärder i byggnadsminnet under de två undersökta åren 2013 och 2014.

I undersökningen ingår även statligt förvaltade kulturreservat och fornvårdsområden.

Riksantikvarieämbetets slutrapport funktionshindersarbetet på kulturmiljöområdet 2011-2016

Filmer och presentationer från konferensen Tillgängligt kulturarv, oktober 2015

Mer om Riksantikvarieämbetets tillgänglighetsarbete hittar du här.

Kontakt: Charlotte Hamilton, 08-5191 80 68, charlotte.hamilton@raa.se

Dela sidan på

Kommentarer (3)

 1. Hej!
  Har ni haft någon kontakt med Svenska Kyrkan/Begravningsväsendet om tillgängligheten? Jag tänker att de mest använda kulturmiljöer där ett stort antal besökare har funktionsnedsättningar och som underhålls via allmänna medel är, kyrkogårdarna. Vi tänkte ta upp denna rapport i vår tillsyn av kyrkogårdarna enligt 4 kap. KML i år. Har ni haft kontakt med Svenska kyrkan om tillgänglighetsfrågorna på kyrkogårdarna?

  1. Hej Alice! Vi återkommer med svar så snart vi kan. Jag vågar inte lova att du hinner få svar idag, men i början på nästa vecka.

   Mvh
   Henrik

 2. Hej! Riksantikvarieämbetet har haft en del kontakt med Svenska Kyrkan, bland annat så togs detta upp på kyrkogårdskongressen i Norrköping förra året. Det finns nu också en handledning som nyligen togs fram av Visby stift och Gotlands Museum: https://www.raa.se/2016/02/valkommen-in-tillgangligare-kulturarv-for-alla/
  Med vänlig hälsning Stefan Nilsson

Lämna en kommentar