Nyheter

Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande – Långban som drivkraft för samverkan över gränser

Riksantikvarieämbetet har av regeringen fått uppdraget att utveckla, samla och sprida goda exempel på hur kulturmiljön kan tas till vara och bli en viktig resurs i nya och befintliga gruvsamhällen i Bergslagen (Gruvuppdraget). Inom ramen för detta uppdrag bedriver Värmland Museum och Filipstads kommun under 2016 ett projekt i Långbans gruv- och kulturby kring integration och samhällsdeltagande. 

Gruvuppdraget ska främja attraktiva natur- och kulturmiljöer i nya och befintliga gruvsamhällen. I Filipstads kommun brottas man med ett stort tryck i mottagandet av nyanlända och behöver förbättra integrationen, ta till vara på kompetenser som nyanlända tillför, öka gemenskapen i samhället och minska längden på etableringstiden.

Det svenska samhället genomgår idag ett stort test på sin förmåga att hantera det ”nya” Sverige. För att möta utmaningarna behövs såväl nya angreppssätt som samarbetsformer och metoder. Projektet i Långban är ett sådant samarbete kring integration och samhällsdeltagande. Ett exempel som ska visa att kulturarv är en resurs som underlättar nyanländas etablering och integration.

– För att museet även i framtiden skall vara en relevant mötesplats krävs strategiska förändringar och nya perspektiv, både för att matcha hur samhället ser ut och för att hitta former för t.ex. bevarande/skötsel och användning av kulturmiljöer, säger projektledare Henrik Ramberg på Värmlands museum i ett pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet: Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande – Långban som drivkraft för samverkan över gränser.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: