Unga flickor sitter med ryggen till och formar hjärtan med händernaFoto: Flickr, Charlotta Wasteson (CC BY)

2016 bjuder på folkrörelser, samhällsengagemang och arkeologi

Antal kommentarer: 0

Anmälan har öppnat! För att skapa intresse och sprida förståelse för kulturarvets betydelse i samhällsutvecklingen arrangerar Riksantikvarieämbetet varje år Kulturarvsdagen och Arkeologidagen. Under maj och juni tar vi emot anmälningar från alla som vill medverka med visningar, föredrag, utställningar eller andra inspirerande aktiviteter. Var med du också.

Under förra året genomfördes hela 632 programpunkter och nära 24 000 personer besökte evenemangen. Kulturmiljöer, kulturlandskap, och kulturhistoriskt intressanta byggnader och anläggningar respektive utgrävningsplatser och fornlämningsmiljöer visades upp och historierna kring dessa berättades.

Nu bjuder vi in till att medverka vid årets evenemang

Har du något att berätta om eller visa upp som kan bidra till att skapa intresse och förståelse för kulturarv och kulturmiljöer och passar in på årets teman – då hittar du all information här. Riksantikvarieämbetet står för samordning, viss marknadsföring och publicering av alla arrangemang på en gemensam webbplats.

Först ut: Arkeologidagen den 28 augusti

Temabild Arkeologidagen 2016.Tema Arkeologi. Arkeologidagen 28 augusti. Foto: Nya Lödöse (CC BY)På Arkeologidagen arrangeras varje år runt om i Sverige en mängd olika aktiviteter som låter oss upptäcka vår förhistoria och lära oss mer om arkeologins arbetssätt och dess spännande upptäckter. Då får alla som vill en möjlighet att delta i utgrävningar, vandra genom fornlämningsområden och lyssna på föreläsningar med kulturhistoriska teman.

Aktiviteterna genomförs av engagerade arkeologer, av museer, fornbyar, organisationer och andra kulturhistoriska aktörer i Sverige. Men vem som helst som kan anordna ett arrangemang som knyter an till arkeologins spännande världs är välkomna att delta som arrangör.

Den 4 maj öppnar vi för anmälningar till Arkeologidagen. Du hittar all information i inbjudan och på www.raa.se/arkeologidagen.

Här hittar du anmälningsformuläret för Arkeologidagen.

Kulturarvsdagen den 9–11 september  ”Tidens rörelser”

Med årets tema vill vi lyfta fram allt från olika folkrörelser till andra gemenskaper som drivit på och format samhällets utveckling och värderingar. Det kan även handla om viktiga händelser där tillfälliga rörelser eller enskilda människor med ett starkt engagemang har påverkat sin omvärld, såsom kring mänskliga rättigheter, demokratifrågor och bevarandefrågor. Starka rörelser som varit, och är, angelägna för människor i olika tider.

Tre bildexempel på folkrörelser. Röda korsets vita bussar, dans och flickläger.
Riksantikvarieämbetet är samordnare för de europeiska kulturarvsdagarna i Sverige och bjuder i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd in arrangörer att medverka med aktiviteter på årets tema. Under dessa tre dagar är alla som vill välkomna att delta med berättelser och aktiviteter vid lokala arrangemang dit allmänheten kan bjudas in.

Den 15 maj öppnar vi för anmälningar till Kulturarvsdagen. Du hittar all information i inbjudan och på www.raa.se/kulturarvsdagen.

Här hittar du anmälningsformuläret för Kulturarvsdagen.

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar