Åtta personer samlade på trappan fram Riksantikvarieämbetet i StockholmArbetsgruppen inom Östersjösamarbetet hälsas välkomna av Sveriges representant i Monitoring Group, Anita Bergenstråhle-Lind. Överst från vänster: Pawel Filipowicz (Polen), Vaidas Petrulis (Litauen), Cathrine Mellander Backman, (Sverige) samt Anita Bergenstråhle-Lind, (RAÄ, Sverige och Monitoring Group).
Nederst från vänster: Fredrik Innerstedt, (Sverige), Triin Talk (Estland), Hilkka Högström (Finland), Liv Ramskjaer (Norge).
Foto: Agneta Gardinge (CC BY)

Östersjösamarbete om 1900-talets arkitektur och kulturarv

Antal kommentarer: 0

Den 14-15 april träffades den arbetsgrupp inom kulturarvsamarbetet ”Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States”, som leds av Riksantikvarieämbetet och som planerar en konferens i höst om 1900-talets byggda kulturarv.

Kulturministrarna i länderna runt Östersjön initierade ett kulturarvssamarbete1997. Då bildades Monitoring Group som består av experter från kulturarvsmyndigheterna i syfte att främja kulturarvet som en strategisk resurs i utvecklingen av östersjöområdet. Monitoring Group samordnar tre arbetsgrupper; 20th Century Built Heritage, Coastal Heritage och Underwater Heritage.

Riksantikvarieämbetet, genom Cathrine Mellander Backman, leder arbetsgruppen 20th Century Built Heritage som tillsammans med Tyskland i höst ska arrangera konferensen From Postwar to Postmodern, i Kiel, Tyskland. Konferensen kommer bland annat att behandla förståelsen för den historiska kontexten och de utmaningar som är intimt förbundna med den praktiska förvaltningen och bevarandet av efterkrigstidens och det sena 1900-talets arkitektur och kulturarv.

Arbetsgruppen samlade deltagare från sex olika länder för att under två dagar i april Stockholm diskutera föreläsare, konferensprogrammet, ett så kallat joint statement och planera gruppens fortsatta arbete. Anita Bergenstråhle-Lind, som är Sveriges och Riksantikvarieämbetets representant, i Monitoring Group passade på att säga hej och hälsa dem välkomna till Sverige inför mötet.

I programmets första dag ingick även att besöka några fantastiska exempel på 1960 och 1970-talets arkitektur, nämligen Garnisonen (1972), Filminstitutet (1972) och Kaknästornet (1967). Dagen därpå besökte gruppen Hötorgsskraporna (1960-tal), Kulturhuset (1974) i city och Tekniska nämndhuset (1965), Trygg-Hansa-huset (1976) och S:t Eriksområdet (1998) på Kungsholmen. Lunch intogs på översta våningen i f d Skatteskrapan (1968) på Södermalm. Dagen avslutades med besök vid Bofills båge (1994).
Dela sidan på

Lämna en kommentar