Gravröse på gravfältet Vassrödjorna - TranåsGravröse på gravfältet Vassrödjorna - TranåsFoto: Rikard Sohlenius (CC BY)

Så skyddas kulturarvet i skogen

Antal kommentarer: 2

Mycket kan göras som kan minska skadorna på skogens kulturmiljöer. Det redovisar Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet i en rapport som nu lämnats till regeringen.

De senaste åren har ett flertal studier visat att både fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar skadas i samband med skogsbruk. Inventeringarna utförda 1998 – 2015 visar att någon egentlig förbättring inte har skett under perioden.

Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet fick 2015 uppdraget att gemensamt redovisa hur man i samverkan med berörda aktörer inom skogssektorn, verkat för att förhindra skador på kulturmiljöer i samband med skogsbruk.

– Vi ser att flera positiva initiativ har tagits för att minska skadorna, dels av skogsbruket själva, dels i samverkan mellan skogsbruket och myndigheterna. Förutsättningar finns för att vända den negativa trenden med stora skador i skogen, men än återstår mycket arbete, säger Anneli Sundkvist, antikvarie på Riksantikvarieämbetet.

Fyra insatsområden

I rapporten är åtgärder för att förhindra skador indelade i fyra insatsområden, för såväl skogsbruk som myndigheter. Inom varje område beskrivs arbete som återstår att göra samt vilka utmaningar som finns. Det handlar om att:

– verka för att samtliga aktörer förstår sin roll och tar sitt ansvar
– förbättra kunskaps- och planeringsunderlag
– utveckla arbetssätt och rutiner
– höja kompetensen hos berörda aktörer

– Nästa steg är fortsätta med de initiativ som tagits så att trenden med höga skadenivåer kan brytas. Vi har till exempel sett mycket positiva resultat i norra Sverige där skogsbruket med hjälp av olika insatser lyckats få ner skadenivåerna markant, säger Thomas Mårtensson, projektledare, Skogsstyrelsen.

Kontakt:
Thomas Mårtensson, projektledare Skogsstyrelsen, 0346-377 63
Anneli Sundkvist, antikvarie, Riksantikvarieämbetet, 08-5191 8043

Läs mer:
Meddelande 5: 2016 Kulturarv i skogen

Dela sidan på

Kommentarer (2)

  1. Hej
    Jag kanske är lite för tidigt ute me jag skulle ändå vilja fråga om det kommer att ingå i regeringens satsning på beredskapsjobb i höst
    VMH
    Thomas

    1. Hej Thomas! Vi vet ännu inte om, och i så fall hur, en satsning på moderna beredskapsjobb kan komma att beröra kulturmiljöer i skogen. Skulle det bli på det sättet är det troligt att andra aktörer blir involverade, då Riksantikvarieämbetet inte bedriver operativ verksamhet i skogen.”/Anneli

Lämna en kommentar