Björkö-BirkaBjörkö-BirkaFoto: Bengt A Lundberg raa.se/kmb (CC BY)

Till skydd för det europeiska landskapet

Antal kommentarer: 0

Under den kommande våren och hösten kommer Riksantikvarieämbetet att genomföra en studie av hur landskapskonventionen påverkat verksamheten hos myndigheter, regionala samverkansorgan, kommuner, frivilligorganisationer och forsknings- och utbildningsväsende.

Uppdraget att redovisa arbetet med att ta tillvara den europeiska landskapskonventionens (ELC) perspektiv, fastslogs i regleringsbrevet för 2016.

– En del av studien ska omfatta enkätutskick och intervjuer, säger Erika Nilsson som ingår i arbetsgruppen för uppdraget. På så vis hoppas vi kunna visa många av de initiativ som genomförts genom åren.

En redovisning ska lämnas till regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 28 februari 2017.

Fakta

Landskapskonventionen syftar till att förbättra skydd, förvaltning och planering av europeiska landskap. Syfte med konventionen är också att främja samarbetet kring landskapsfrågor inom Europa och att stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i det arbetet.

Den europeiska landskapskonventionen öppnades för underskrift 2000 och trädde i kraft 2004 då tio länder i Europarådet hade ratificerat den. Sverige signerade konventionen i februari 2001 men ratificerade den först 2010. Konventionen började gälla i Sverige den 1 maj  2011.

Kontakt:
Erika Nilsson, erika.nilsson@raa.se, 08-519 181 86
Anders Hedlund, anders.hedlund@raa.se, 08-519 185 89
Leif Gren, leif.gren@raa.se, 08-519 180 10

Dela sidan på

Lämna en kommentar