Omslag till flera delar av Lanskapets kyrkor

”Landskapets kyrkor” fritt tillgängliga

Antal kommentarer: 2

Nu finns de hittills utgivna delarna av rapportserien ”Landskapets kyrkor” tillgängliga via publikationsdatabasen Samla. De går även att beställa i tryckt form som Print-on-demand.

Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i dessa rapporter en översikt av kyrkobyggandet i femton landskap från medeltiden till 1950. Det tvärvetenskapliga projektet Sockenkyrkorna pågick 1996–2001.

 

 

 

Dela sidan på

Kommentarer (2)

  1. Det rör sig om 17 publikationer. För att söka fram samtliga anger man lämpligen ”sockenkyrkoprojektet” i fritextfältet på Samla.

    Digitaliseringen omfattar sammanställningarna om:
    Blekinge, Dalarna, Dalsland, Halland, Härjedalen, Jämtland, Närke, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västergötland, Öland, Östergötland.

    Dessutom finns en sammanfattningsdel för hela projektet samt en tematisk fördjupning om Religiösa rum för Islam

  2. Digitaliseringen omfattar 13 titlar, men det finns totalt femton titlar i serien i Samla.

    Det finns även en rapport ”Sockenkyrkorna : kulturarv och bebyggelsehistoria” som tecknar en översiktlig bild av Sveriges kyrkor från medeltiden till 1950, både som landskapselement och byggnadsverk. I den volymen ges det rikstäckande perspektivet.

Lämna en kommentar