Nyheter

”Landskapets kyrkor” fritt tillgängliga

Nu finns de hittills utgivna delarna av rapportserien ”Landskapets kyrkor” tillgängliga via publikationsdatabasen Samla. De går även att beställa i tryckt form som Print-on-demand.

Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i dessa rapporter en översikt av kyrkobyggandet i femton landskap från medeltiden till 1950. Det tvärvetenskapliga projektet Sockenkyrkorna pågick 1996–2001.

 

 

 

Digitaliseringen omfattar 13 titlar, men det finns totalt femton titlar i serien i Samla.

Det finns även en rapport ”Sockenkyrkorna : kulturarv och bebyggelsehistoria” som tecknar en översiktlig bild av Sveriges kyrkor från medeltiden till 1950, både som landskapselement och byggnadsverk. I den volymen ges det rikstäckande perspektivet.

Det rör sig om 17 publikationer. För att söka fram samtliga anger man lämpligen ”sockenkyrkoprojektet” i fritextfältet på Samla.

Digitaliseringen omfattar sammanställningarna om:
Blekinge, Dalarna, Dalsland, Halland, Härjedalen, Jämtland, Närke, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västergötland, Öland, Östergötland.

Dessutom finns en sammanfattningsdel för hela projektet samt en tematisk fördjupning om Religiösa rum för Islam

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: