Nyheter

“Landskapets kyrkor” fritt tillgängliga

Nu finns de hittills utgivna delarna av rapportserien “Landskapets kyrkor” tillgängliga via publikationsdatabasen Samla. De går även att beställa i tryckt form som Print-on-demand.

Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i dessa rapporter en översikt av kyrkobyggandet i femton landskap från medeltiden till 1950. Det tvärvetenskapliga projektet Sockenkyrkorna pågick 1996–2001.

 

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: