LasersymbolFoto: Maik Meid (CC BY-SA)

Rengöring med laser?

Antal kommentarer: 2

Intresset för laser som rengöringsmetod växer i samhället. Nu finns en standard som beskriver hur laser kan användas inom kulturvården.
Inför ett vård- eller konserveringsarbete är rengöringen ett kritiskt moment. Smuts och andra oönskade lager måste tas bort på ett sätt som innebär minsta möjliga risk för skador. Laserrengöring är en metod som växer internationellt och som många är intresserade av att utveckla vidare.

I maj publicerades en ny europeisk standard för kulturvården, om rengöring med laserteknik. Standarden är avsedd att tillämpas på sten, puts, tegel och murverk. Den innehåller grundläggande krav och riktlinjer för rengöring med laser, så att endast de avsedda lagren tas bort.

Standarden har tagits fram inom Conservation of cultural heritage, ett europeiskt samarbete inom standardiseringsorganet CEN. Arbetet med standarden har drivits med italiensk ledning, tillsammans med experter från bland annat Frankrike och Storbritannien. Gruppen har tidigare tagit fram en rad standarder för laborativa tester av ytskydd och vatten. Standarden om laserrengöring är den första standarden i en kommande serie om rengöring av kulturarvsobjekt.

I Sverige ges standarden ut av SIS, den organisation som samordnar standardiseringen i Sverige. SIS samordnar också det svenska arbetet, där Riksantikvarieämbetet har en drivande roll.

Här hittar du mer information om standarder för kulturvården.

Här hittar du mer information om Riksantikvarieämbetets arbete inom standardisering.

Dela sidan på

Kommentarer (2)

  1. Skulle laser kunna användas för att ta bort alger på putsade väggar. Skulle det vara mer skonsamt än högtrycksspolning?

    1. Hej Gunilla! Det bästa är att börja med att titta på orsaken till varför du får alger. Alger indikerar att det finns ett fuktproblem som du behöver åtgärda först. Åtgärdar du inte orsaken kommer algerna snabbt tillbaka. Varifrån kommer det överflödiga vattnet eller varför är fasaden skuggad? Har du läckande stuprör och hängrännor? Finns där stora träd eller andra hus som skuggar? Behöver dräneringen ses över? Det andra som inte framgår av din fråga är vilken typ av objekt du tänker på. Sitter algerna på en vanlig byggnad eller på ett byggnadsminne, kyrka eller fornlämning? Objektets skyddsstatus och tillstånd (hur känslig den är) avgör också vilken borttagningsmetod man väljer. Och självfallet även uppdragsgivarens ekonomi. Rengöring med laser går att göra väldigt exakt och används inom konservering av kulturhistoriska objekt, men ofta på mindre ytor. Högtrycksspolning är däremot ingen konserveringsmetod och används ofta på väggar, där det kanske är viktigare att arbetet fort och där man kanske ändå räknat med en kortare livstid på objektet än vad vi gör med våra kulturhistoriska objekt.

Lämna en kommentar