Nyheter

Borgfolk – ny utställning på Glimmingehus

Sommaren 2016 invigdes Glimmingehus nya basutställning Borgfolk. Som besökare får man göra nedslag i historien från 1500-talet och framåt och möta borgens invånare genom historien, som har levt och arbetat på platsen.
– Den här gången vill vi lyfta fram människorna, säger Glimmingehus platschef Jan Olofsson.

Efter flera år med enklare utställningar har Glimmingehus nu satsat ordentligt på en ny basutställning. Tanken är att utställningen ska ge liv åt medeltidsmiljön vid borgen, med nedslag genom århundradena fram till modern tid.

– Utställningen kommer att berika besöket på Glimmingehus väldigt mycket, vi lyfter fram en ny dimension av borgen. Det är det största som har hänt här sen 500-årsjubileet, säger Jan Olofsson.

Borgfolk har producerats av personal på Glimmingehus i samarbete med formgivarna Magnus Ahlström och Monika Holmqvist. Inspiration till utställningen har de bland annat hämtat från medeltida målningar och de färgstarka vapensköldar som har anknytning till borgens tidigare invånare.

– Jag tycker verkligen att vi har satt färg på historien, säger Magnus Ahlström.

– Förhoppningen är att utställningens besökare ska känna en personlig koppling, fascination och förståelse för de människor som har levt i borgen sedan den byggdes, säger Monika Holmqvist.

Välkommen till Glimmingehus och borgfolket!

 Utställningen är öppen när borgen är öppen och visas dagligen från 1 juli – 13 augusti kl 10.30 och 15.30.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: