Unik silverskatt från vikingatiden, bestående av ca 450 silvermynt.Unik silverskatt från vikingatiden, bestående av ca 450 silvermynt.Foto: Bengt A Lundberg (CC BY)

Dags att ansöka om FoU-medel

Antal kommentarer: 0

Nu öppnar den första anslagsutlysningen inom Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017-2021 för kulturarv och kulturmiljö. Det bärande temat i FoU-programmet handlar om kulturarv och kulturmiljö som förutsättningar för ett hållbart och inkluderande samhälle.

Visionen för kulturmiljöarbetet är att alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. För att förverkliga visionen behöver kulturmiljöarbetet ta sikte mot målbilderna som handlar om kulturmiljöarbetet som en utmanande kraft, upprätthållandet av en mångfald av kulturmiljöer och effektivisering av verksamheterna.

Ansökningar kan i år göras till:

  • Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt
  • Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier
  • Förstudier

Sista ansökningsdag om anslag inför år 2017 är den 22 september 2016.

Forskning och utveckling efterfrågas utifrån FoU-programmets satsningar i fyra teman där även samtliga underteman är öppna för ansökningar i årets utlysning:

  • Kulturarv och hållbar utveckling
  • Samverkan och dialog
  • Hållbart bevarande och förvaltning
  • Kulturarvsarbetets förutsättningar

Om FoU

Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, för kulturmiljöområdet uppgår till ca 15 miljoner kronor per år. Ansökan om FoU-medel kan göras en gång per år. FoU-programmets övergripande ansats är att utveckla kulturarvsarbetet för en hållbar utveckling. Forskning och utveckling behövs för att nå målen för kulturmiljöarbetet och kulturpolitiken, FN:s Agenda 2030 samt visionen för kulturmiljöarbetets utveckling till 2030.

Läs mer om FoU-ansökan.

Dela sidan på

Lämna en kommentar