Detalj av äldre omslag till en volym av Sveriges kyrkorDetalj av äldre omslag till en volym av Sveriges kyrkor

Intresserad av kyrkor?

Antal kommentarer: 23

Vi är glada att kunna tillkännage att den digitala versionen av Sveriges kyrkor nu är kompletterad med volymerna tryckta 1969 och senare, volym 126-226 och 233.

Digitaliseringsprojektet är avslutat och volymerna som ingått i projektet är alla publicerade i Riksantikvarieämbetets öppna arkiv samla.raa.se. Det går att söka i texterna både via Samla och Google. Volymerna 227-232 som behandlar Uppsala domkyrka och är utgivna av Upplandsmuseet har inte ingått i projektet, men vi hoppas att i framtiden kunna publicera dem i Samla. Vi har tagit kontakt med Upplandsmuseet om en eventuell digital publicering av volymerna 227-232.

Riksantikvarieämbetet arbetar för att göra vetenskapliga publikationer tillgängliga digitalt och i linje med intentionerna publicerar Riksantikvarieämbetet nu resterande volymer av projektets volymer på nätet. Enligt undantagsregel i 23 och 49 a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) får offentliggjorda fotografier i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning återges och spridas digitalt.

Vi hoppas att digitala Sveriges kyrkor kommer till nytta för alla som är intresserade av kyrkor, arkitektur och konst.

Gun Larsson, projektledare för Digitalisering av Sveriges kyrkor

Dela sidan på

Kommentarer (23)

 1. Roligt! Därmed är alltså samtliga volymer av Sveriges kyrkor digitaliserade. Utom då de sex volymerna kring Uppsala domkyrka, fast inte heller de senaste årens utgåvor som väl kommit ut sen projektet startade. Nu senast Vamlingbo kyrka, Sveriges Kyrkor nr 235, som kom förra året.

 2. Själva digitaliseringsprojektet är avslutat, men vår ambition är att publicera tillkommande volymer i Samla.

 3. Så trevligt och bra.Mycket fint med våra kyrkor att kunna studera det på nätet.☺??

  1. Tack Liselotte! Mitt förra tack verkar ha hamnat i tomma intet. Roligt att få respons på nyttan av att bokverket Sveriges kyrkor finns tillgängligt på nätet.

 4. Fantastiskt!!!! Ser fram emot att hitta dem i Samla.

 5. Tack Karin! Roligt att allt finns på plats nu.

 6. Bra jobbat Gun et consortes.

  1. Tack Per! Vi är glada över att vara i mål :)

 7. Som kyrkoturist uppskattar jag denna möjlighet att läsa på.

  1. Tack Ewa, roligt att få positiv respons!

 8. Två kyrkor i Sverige ska vara byggda i fel riktning. Ingen har dock lyckats tala om var dessa två kyrkor finns, eller hur dom är felriktade. Den vanligaste riktningen ska ju vara väst — öst. Man går in från väster och går mot altaret och ljuset i öster.

  1. Hyby nya kyrka är byggd i ”fel riktning”

 9. Jakob Lindblad svarar på din fråga angående kyrkors riktning nedan.

  ”Det flesta kristna kyrkor är mycket riktigt orienterade, dvs. vända med altaret mot öster. Det kan utgå på olika traditioner och ha olika orsaker, men en rimlig förklaring är att de är riktade mot den i öster uppgående solen. Den gör att natten övergår till dag och blir en bild av Kristus som på påskdagsmorgonen återuppstod från de döda. Under förmiddagens gudstjänster är koret också ljusare och illustrerar kyrkorummet som en väg från mörker till ljus.

  Det är dock inte alla kyrkor som är vända åt öster, vilket visar att det inte alltid varit prioriterat. I Rom finns t.ex. flera kyrkor som inte är vända åt öster. I Sverige var östvändningen mycket vanlig när man byggde kyrkor under medeltiden och ännu på 1600-talet. Under 1700-talets slut och under 1800-talet och 1900-talet har traditionen i Sverige dock växlat. För sockenkyrkor i Sverige som inte är vända mot öster, utan har altaret i söder, norr eller väster, brukar det ofta heta att kyrkan är mycket unik. När jag undersökte kyrkor byggda åren 1850-1890 räknade jag dock fram att så mycket som var sjunde kyrka från den perioden var vänd åt annat håll än öster. Runt sekelskiftet 1900 och från 1900-talet vet jag att flera kyrkor byggdes som är vända åt annat håll.

  Man vände gärna en kyrka mot öster, men såg det ofta inte mer än som en tradition, som fick ge vika om det var mer praktiskt att välja en annan riktning. Sådana skäl kunde vara att man ville vända huvudingången mot ett torg eller mot landsvägen, att kyrkan blev mer monumental om den riktades mot annat håll, eller också att man rättade sig efter kyrkplatsens form eller efter grundförhållandena. Det fanns dock de under 1800- och 1900-talen som menade att östvändningen hade en stark symbolisk betydelse som inte fick ge vika för praktiska skäl när man byggde kyrkan. De menade också att det kunde vara till fördel att man fick gå runt kyrkan för att komma till huvudingången, så att man fick se byggnaden från olika sidor.”

 10. Men linket virker bare ikke!

  1. Hej! Igår kväll hade vi problem med en server hos oss, så bland annat Samla låg nere. Men nu det fungera igen. /Henrik

 11. Vad händer nu med projektet Sveriges Kyrkor i framtiden. Kommer det att komma ut fler volymer i fortsättningen? Vem kommer i så fall stå för kostnaderna?
  Hälsningar Eva

  1. Tack för dina frågor Eva, jag letar fatt på någon hos oss som kan besvara dem.
   Vänliga hälsningar Annika, kommunikatör på Riksantikvarieämbetet

  2. Frågan är inte bortglömd Eva, det går lite trögt att få fatt i en sakkunnig person som kan svara så här i semestertider, jag återkommer så snart jag lyckats.

  3. Hej Eva, Knut Weibull, överantikvarie, svarar:

   ”Forskningsprojektet Sveriges kyrkor som drevs av Riksantikvarieämbetet upphörde för 15-20 år sedan. Det har därefter kommit ut verk i serien Sveriges kyrkor, men då har arbetet finansierats med forskningsmedel, t.ex. från Vitterhetsakademien. Det kan komma ut fler verk som får beteckningen Sveriges kyrkor. De får i så fall också bekostas av forskningsmedel. Vitterhetsakademien, Svenska kyrkan och Riksantikvarieämbetet avgör tillsammans vad som får publiceras under rubriken Sveriges kyrkor.”

 12. Hej

  Jag försöker hitta Hölö kyrka utan att lyckas. Finns den inte utgiven/digitaliserad?

  1. Hej Jonas!
   Jag har tittat i en förteckning och kan tyvärr inte se att Hölö kyrka ingår där. Om du vill, kan jag skicka vidare din fråga till några som arbetar med nya volymer av Sveriges kyrkor. Är det i så fall ok om jag uppger din e-postadress?
   Vänliga hälsningar
   Gun Larsson

  2. Hej Gun

   Det går alldeles utmärkt att lämna ut min adress till dem. Tack för hjälpen.

 13. @Jonas Rosin. Din fråga är förmedlad :)

Lämna en kommentar