Picknick vid Gullmarn (Gullmarsfjorden) utanför Lysekil 1888.Picknick vid Gullmarn (Gullmarsfjorden) utanför Lysekil 1888.Foto: Carl Curman (Ingen upphovsrätt)

Stöd till traditionell småskalig matkultur

Antal kommentarer: 0

Riksantikvarieämbetet har tillsammans med Institutet för språk och folkminnen, Jordbruksverket och Sametinget fått i uppdrag av regeringen att ta tillvara och utveckla traditionell småskalig matkultur inom ramen för landsbygdsprogrammet. Detta för att främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning.

Uppdraget sträcker sig fram till 2018 och handlar om att genom stöd i landsbygdsprogrammet skapa intresse och sprida kunskap om kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider. I uppdraget ska myndigheterna gemensamt synliggöra, ta tillvara och utveckla:

  • traditionell kunskap kring småskalig matkultur
  • mångfald av växtsorter och husdjursraser
  • kulturmiljöer
  • landskap

Stödet söks genom utlysningar

Du söker stödet genom utlysningar, vilket innebär att myndigheterna informerar om under vilken tidsperiod och inom vilka områden du kan söka pengar. Utlysningar och upphandlingar läggs ut löpande på Jordbruksverkets hemsida.

Myndigheter, kommuner, landsting, föreningar, företag och andra organisationer kan söka stödet.

Kontakt:

Ove Bengtsson, 08-519 180 26, ove.bengtsson@raa.se

Dela sidan på

Lämna en kommentar