Picknick vid Gullmarn (Gullmarsfjorden) utanför Lysekil 1888.Picknick vid Gullmarn (Gullmarsfjorden) utanför Lysekil 1888.Foto: Carl Curman (Ingen upphovsrätt)

Stöd till traditionell småskalig matkultur

Antal kommentarer: 0

Riksantikvarieämbetet har tillsammans med Institutet för språk och folkminnen, Jordbruksverket och Sametinget fått i uppdrag av regeringen att ta tillvara och utveckla traditionell småskalig matkultur inom ramen för landsbygdsprogrammet. Detta för att främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning.

Vårt regeringsuppdrag sträcker sig fram till 2018 och handlar om att genom stöd i landsbygdsprogrammet skapa intresse och sprida kunskap om kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider. I uppdraget ska myndigheterna gemensamt synliggöra, ta tillvara och utveckla:

  • traditionell kunskap kring småskalig matkultur
  • mångfald av växtsorter och husdjursraser
  • kulturmiljöer
  • landskap

Läs mer om regeringsuppgdraget Traditionell småskalig matkultur
Läs mer om stödet i landsbygdsprogrammet  2014-2020

Dela sidan på

Lämna en kommentar