BrandredskapBrandredskapFoto: Erika Hedhammar (CC BY)

Stor brandrisk – råd till förvaltare av kulturarv

Antal kommentarer: 0

Det är torrt i stora delar av landet och brandriskprognosen är hög enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är därför viktigt att du ser över brandrisker i utomhusmiljön runt kulturhistoriska byggnader, kulturreservat och platser där kulturhistoriska samlingar förvaras. Här får du listor på saker att vara uppmärksam på samt tips om hur du kan förebygga brand.

Många kulturhistoriska byggander är extra känsliga för brand eftersom de är byggda av trä eller andra fibrösa material.

Var uppmärksam på brandrisker utanför byggnaden:

 • cigarettfimpar
 • grillar, engångsgrillar, marschaller
 • heta arbeten intill byggnaden
 • maskiner som kan orsaka brand genom t.ex. gnistbildning, eller åska
 • soptunnor, skräp och vegetation intill fasader som kan sprida brand

För att förebygga en brand är det lämpligt att se över:

 • skyltning om rökförbud, grillförbud etc.
 • placering och tömning av askkoppar och soptunnor
 • rutiner för heta arbeten
 • åskskyddet i byggnaden
 • kontrollera att brandlarm och eventuellt sprinklersystem fungerar
 • placeringen av containrar, sly, högt gräs, träd och grenar som kan bidra till på brandspridning

Mer information och checklistor om förebyggande åtgärder finns här på raa.se i Handbok för katastrofberedskap och restvärdesräddning RVR för konst- och kulturhistoriska samlingar, byggnader och miljöer.

Mer information om brandrisk i ditt aktuella område kan du få genom till exempel appen BRANDRISK Ute, SMHI eller räddningstjänsten i din kommun. Mer information om bränder finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats eller webbplatsen Din säkerhet.

Kontakt: Erika Hedhammar, erika.hedhammar@raa.se

Dela sidan på

Lämna en kommentar