Länsstyrelsen i Västra Götaland får medel för att möjliggöra tillgänglighetsinsatser vid hällristningarna i Aspeberget inom Världsarvet Tanum.Länsstyrelsen i Västra Götaland får medel för att möjliggöra tillgänglighetsinsatser vid hällristningarna i Aspeberget inom Världsarvet Tanum. Foto: Sum Dood, Flickr, (CC BY-NC-SA)

Tre miljoner omfördelas till kulturmiljövården

Antal kommentarer: 0

I år omfördelar Riksantikvarieämbetet drygt tre miljoner kronor av de medel för kulturmiljövård som inte kommer att användas enligt tidigare beslut. Tio län berörs av de tilldelade pengarna.

– Länsstyrelserna har ansökt om drygt sex miljoner kronor. Vi har fördelat medel till de län som behöver lämna bidrag till akuta insatser och pågående projekt för att bevara och tillgängliggöra värdefulla kulturmiljöer, säger Heléne Hyrefelt Dahlström, utredare på Riksantikvarieämbetet.

Sammanlagt tio länsstyrelser får dela på pengarna. Se lista där det framgår vilka projekt Riksantikvarieämbetet grundat beslutet på. Det är länsstyrelserna som slutligen avgör vilka som får bidrag.

Bland projekten återfinns tillgänglighetsinsatser vid hällristningarna i Aspeberget inom Världsarvet Tanum som fördelas till länsstyrelsen i Västra Götaland. Medel lämnas också till länsstyrelsen i Västmanland för att möjliggöra en utredning av akuta sprickbildningar på Ängsö slott för att åter kunna öppna slottet för besökare när miljön blivit säker att visats i. I kulturreservatet Axmar Bruk kommer tillgänglighetsinsatser att genomföras för att stigar och gångstråk ska bli framkomliga för alla. För detta har länsstyrelsen i Gävleborg erhållit medel.

Kontakt: Heléne Hyrefelt Dahlström: 08-5191 8357, helene.hyrefelt.dahlstrom@raa.se

Dela sidan på

Lämna en kommentar